H.M. Drottningens tal vid Barncancerfondens årsmöte

(Det talade ordet gäller)

Kära barnrättsvänner,

Det finns en särskild värme i rum där människor med ett starkt gemensamt engagemang samlas. Så jag önskar verkligen att jag hade kunnat vara på plats i dag och träffa er alla ansikte mot ansikte. Men under rådande omständigheter är jag glad att ändå få möta er digitalt.
Barn och barns rättigheter har alltid legat mig mycket varmt om hjärtat. Alla barn har rätt till en trygg barndom. En kärleksfull och utvecklande vardag fylld av skratt och lek.

Men ibland händer saker som står utanför vår kontroll. Varje dag får ännu en familj i Sverige beskedet att deras barn har insjuknat i cancer. Den del av livet som ska bestå av lek, lärande och framtidstro fylls istället av djup oro och ovisshet.

I snart 40 år har Barncancerfonden byggt hopp och gemenskap. Tack vare människors vilja att bidra kan fonden finansiera forskning, samverka med barncancerklinikerna och ge riktat stöd till dem som behöver det allra mest.

Som Barncancerfondens beskyddare har jag i 37 år följt ert arbete på nära håll. Jag har sett hur viktigt det är för vårt samhälle. Och hur livsavgörande det är för de drabbade familjerna.

Jag har så fina minnen från alla de möten jag fått uppleva; från engagerad personal och volontärer, till insjuknade barn, deras syskon och föräldrar. Så mycket sorg och oro. Men också: så mycket värme och hopp!

Ett barns liv och hälsa är ovärderligt. Dess värde går inte att mäta i pengar. Ändå är det just pengar som behövs för att ge fler barn som insjuknar chansen att överleva.

Stora landvinningar har gjorts inom barncancerforskningen. Flera diagnoser som tidigare var en dödsdom kan i dag botas. Men alltför många diagnoser är fortfarande olösta gåtor.

Jag vill tacka alla er som engagerar er för den som drabbas av barncancer. Tillsammans med vården och forskningen skapar ni förutsättningar för att fler barn ska överleva och känna hopp inför framtiden.

Tack för allt ni gör, och mina varmaste lyckönskningar till ert fortsatta arbete!

Till toppen