H.M. Konungens inledningsord vid seminariet ”Handel i en ny världs(o-)ordning” i samband ICC Sveriges årsmöte

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Vi har ett omtumlande år bakom oss. Liksom samhället i stort har näringslivet utsatts för svåra prövningar.

Trots detta har svenska företag visat prov på enastående anpassningsförmåga och uppfinningsrikedom, och dessutom en imponerande vilja att bidra till att bekämpa pandemin. Det har vi all anledning att känna stolthet över!

Dagens seminarium rör läget i världshandeln, och hur det påverkats av de senaste årens ökande spänningar och handelskonflikter.

Den pågående pandemin har förstärkt dessa trender. Samtidigt har den påmint oss om vikten av samarbete mellan länder, människor och företag. Inte minst när det gäller att möta svåra globala utmaningar.

Vi har ett omtumlande år bakom oss. Liksom samhället i stort har näringslivet utsatts för svåra prövningar.

Trots detta har svenska företag visat prov på enastående anpassningsförmåga och uppfinningsrikedom, och dessutom en imponerande vilja att bidra till att bekämpa pandemin. Det har vi all anledning att känna stolthet över!

H.M. Konungen

Just samarbete är också själva grunden för handel. När företag i olika länder handlar med varandra bygger de gränsöverskridande relationer, som bidrar till fred och välstånd globalt.

Öppenhet och samarbete gynnar alla.
Konflikt gynnar ingen.

Som ICC Sveriges högste beskyddare vet jag att det är just den insikten som är drivkraften bakom ICC:s arbete. Och som gör att organisationen idag, mer än 100 år efter sitt grundande, spelar en lika viktig roll som någonsin tidigare.

Jag kommer att följa dagens seminarium med stort intresse.

Tack.

Text...