H.K.H. Prins Daniels hälsning till digital invigning av databasen SCAPIS

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Jag har haft förmånen att följa SCAPIS under lång tid. Och jag vet att det är ett enormt arbete som har lagts ner, för att genomföra omfattande hälsoundersökningar av 30 000 personer i olika delar av Sverige.

Därför känns det otroligt glädjande att den här stora forskningsbanken nu äntligen kan öppnas upp och bli en stark forskningsresurs!

Som hedersordförande i Hjärt-Lungfonden vill jag framföra ett stort grattis, jag är övertygad om att SCAPIS kommer att ge er forskare fantastiska möjligheter att skapa kunskap för en bättre och mer jämlik folkhälsa.

Och jag hoppas att det här ska bli startskottet på mycket värdefull forskning – under många år framöver!

Tack.