H.M. Konungens inledningstal vid Skogens dag

Stenhammars slott

(Det talade ordet gäller)

Fru statsråd,
Fru landshövding,
Kära skogsvänner!

Jag sitter här på Stenhammar och ser ut över den sörmländska skogen, och tänker på hur viktig skogen är för vårt land.

Faktum är ju, att det är inkomsterna från den som har byggt upp Sveriges välstånd. Och gör så fortfarande, med en årlig export värd 150 miljarder kronor.

Samtidigt spelar växande skog en nyckelroll i att bromsa och motverka globala klimatförändringar. Bara här i Sverige binder den över 140 miljoner ton koldioxid varje år.

Skogen är också ett levande kulturarv, full av berättelser om hur tidigare generationer har levt och brukat den. Den är dessutom en källa till rekreation och återhämtning – inte minst i dessa pandemitider.

I takt med utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle växer behoven av skogen. Det är många olika intressen som ska jämkas.

Här spelar svensk forskning en stor roll. Inte minst den som bedrivs vid både Umeå universitet och SLU kring skogens många möjligheter.

Det sätt på vilket vi brukar och sköter våra skogar i dag kommer ofrånkomligen att påverka kommande generationer och deras livsbetingelser.

Det är därför det är så viktigt att vi får samlas på detta sätt. Att olika intressen kan mötas. Och att vi lyssnar till den senaste kunskapen – så vi kan fatta kloka beslut för framtiden.

Mina damer och herrar, det är nu sjunde året i rad som Skogens Dag genomförs. I år sker det digitalt och förhoppningsvis innebär det att fler får möjlighet att delta. Jag ser fram emot en givande och intressant dag tillsammans med alla er skogsvänner!

Tack.