H.M. Drottningens tal vid digital invigning av Barnahus Jämtland

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,
Kära barnrättsvänner,

Det är med stor glädje jag deltar i dagens viktiga evenemang: Invigningen av Barnahus Jämtland!

Allra helst hade jag varit på plats för att själv få gå in genom dörren i det nya Barnahus Jämtland. Jag hade sett fram emot att mötas i Östersund och tacka er alla som arbetat för att göra detta möjligt.

Men nu lever vi i en speciell tid som ställer krav på oss alla att anpassa oss, så därför får det nu bli på detta virtuella sätt, digitalt via skärmen.

Vi lever i en tid av stora utmaningar för alla människor. Inte minst för barnen. Vi har sett hur barnen drabbas hårt av pandemin. Inte i första hand av smittan men av dess konsekvenser. Isolering och vuxnas stress riskerar gå ut över barnen. Vårt arbete för barns trygghet och skydd är tyvärr mer aktuellt än någonsin.

Desto mer angeläget och glädjande är det därför att denna invigning sker just nu. Så att vi står redo att möta de barn som behöver det.

Inget barn ska inte behöva utsättas för våld och övergrepp. Ändå sker det. Varje dag. I alla delar av vårt land. När det som inte får ske ändå sker måste vi göra allt för att finnas där för det enskilda barnet. Och det är just det som ett Barnahus möjliggör. I ett Barnahus får ett barn som misstänkts ha utsatts för våld eller övergrepp professionell hjälp.

Vi vet att barn som utsätts för våld eller övergrepp riskerar livslångt trauma. Men vi vet också att det inte behöver vara så. Med rätt bemötande kan barnet ta sig igenom det svåra och gå vidare i livet.

Många av oss har hört berättelsen om hur idén till Barnahus föddes, för flera decennier sedan. En flicka i USA hade blivit utsatt för sexuella övergrepp av sin styvfar. Flickan var modig och anmälde detta till polisen. Därpå följde det som ofta följer i dessa situationer: flickan blev utfrågad, undersökt och förhörd. Om och om igen, av alla berörda myndigheter, av poliser, psykologer, läkare, socialsekreterare och domare. Varje gång väcktes minnena av det svåra som hänt. Varje gång traumatiserades flickan på nytt. Och till slut, efter en lång och utdragen process och en dom mot styvfadern sade flickan: ”Jag önskar jag aldrig berättat”.

Där föddes idén om Barnahus. Idén om att samla alla de människor och myndigheter som ett utsatt barn behöver under ett och samma tak. Här bemöts barnet på ett barnvänligt vis i barnvänliga lokaler. Här behöver barnet bara berätta om det svåra en gång, för någon som är utbildad och förberedd att lyssna på just barn.

Den gyllene regel som Barnahus styrs efter är strålande enkel, och samtidigt så svår: Varje barn som lämnar Barnahus ska befinna sig i ett bättre läge än när processen på Barnahus inleddes. Inget barn skall någonsin ångra att han eller hon berättade.

Det är i barns och ungas vardag som frågan om barns mänskliga rättigheter ställs på sin spets. Barnahus Jämtland arbetar aktivt utifrån Barnkonventionen, som numera är svensk lag, och är därmed en viktig del i att säkerställa att konventionens principer omsätts i praktiken.

Barns bästa har alltid legat mig varmt om hjärtat. 1999 grundade jag World Childhood Foundation med syftet att värna om barns rätt till en trygg och kärleksfull barndom. Att barn ska få vara just barn.

Ganska kort därefter kom jag för första gången i kontakt med Barnahus, under ett statsbesök på Island. Jag minns så väl hur jag imponerades av den banbrytande och samtidigt enkla idén att låta barnet vara i centrum. Och idén kunde spridas till Sverige. 2005 hade jag äran och nöjet att inviga Sveriges första Barnahus i Linköping och sedan dess har det blivit många fler.

Genom Childhood har vi också kunnat bidra till att sprida modellen till fler länder: Sydafrika, Brasilien, Moldavien, Polen och nu senast Tyskland där jag för bara några veckor sedan invigde landets tredje Barnahus, som i Tyskland bär namnet Childhood Haus Berlin. Och för bara några dagar sedan, Childhood Haus Düsseldorf.

Jag gläds åt att se hur Barnahusmodellen förs vidare och når allt fler. Barnkonventionen gäller alla barn – men inte heller i Sverige når vi ännu alla barn som behöver det.

Mina damer och herrar, i dag tar vi ett stort steg i rätt riktning. Med Barnahus Jämtland kan vi öppna dörren för barn i hela Jämtlands län och erbjuda dem en trygg plats med stöd och hjälp.

Mitt varmaste tack till alla er som gjort det möjligt och till alla er som fortsätter göra det möjligt i ert dagliga arbete på Barnahus. Ni kan göra stor skillnad för varje barn ni möter.

Det är en stor glädje att förklara Barnahus Jämtland invigt!