H.M. Drottningens avslutningsord vid Global Child Forum Partner Advisory Board

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Ers Majestät,
Ers Kungliga Högheter,
Ers Excellens,
Mina damer och herrar,

Det börjar bli dags att avsluta dagens möte. Men innan vi skiljs åt skulle jag vilja säga några korta ord som avslutning.

Hans Majestät och jag vill först och främst tacka alla er som har deltagit i dag. Vi sätter stort värde på er medverkan, och jag är så glad att vi kunnat mötas här i dag trots att omständigheterna är speciella.

Jag tar med mig mycket från detta möte. Men det jag framför allt tänker på är den enorma betydelsen av partnerskap.

Om coronaviruset har lärt oss något, så är det att vår värld i dag är helt och fullt sammankopplad:
Ett virus i Wuhan kan göra att ett barn i Etiopien måste lämna skolan.
En ofullständig inköpsorder från en försäljare i Sverige kan tvinga ett barn i Bangladesh att arbeta.
Och företag som inte bryr sig om sin miljöpåverkan riskerar framtiden för en hel generation av barn och unga.

Men – och detta är helt centralt – motsatsen är också sann:
En familjevänlig fabrikspolicy kan ge ett barn en tryggare uppväxt.
En biltillverkares kampanj för trafiksäkerhet kan rädda ett barns liv.
Och ett företags lärlingsprogram kan ge en ungdom möjligheten att bygga sin egen framtid.

Dalai Lama har sagt, “Precis som en liten sten skapar ringar på vattnet, kan enskilda individers handlingar få långtgående effekter.”

Jag skulle vilja tillägga: även partnerskap kan få långtgående effekter.

I dag har vi hört Jenny Lindén Urnes berätta om Lindéngruppens samarbete med Global Child Forum - ett partnerskap som resulterat i en omfattande workbook, ett ramverk för företags arbete med barns rättigheter. Jag är säker på att den kommer att vara till stor nytta för många företag.

Ja, det är en sten som kan skapa ringar på vattnet.

Global Child Forum också inlett ett partnerskap med World Benchmarking Alliance och kommer att arbeta tillsammans med dem för att bättre kunna påverka företag att prioritera arbetet för barns rättigheter.

Detta är också en sten som skapar ringar på vattnet.

Global Child Forum kommer i höst att hålla fyra digitala Action Labs på olika teman, med presentationer av ett antal goda företagsinitiativ.

Fyra stenar till.

Och vårt möte här i dag – vårt utbyte av idéer – är ytterligare en sten, som förhoppningsvis också kan skapa ringar på vattnet.

Kära partners. Ert arbete, och era samarbeten, gör skillnad för barn världen över. Tack för ert engagemang – och återigen tack för att ni varit med oss i dag!