H.M. Konungens inledningsord vid extra informationskonselj med anledning av coronaviruset

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Herr Statsminister,
Statsråd.

Välkomna till Kungliga slottet och till denna extra konselj, som hålls med anledning av coronavirusets spridning i Sverige.

Omständigheterna är speciella. Därför har vi också anpassat formerna för detta möte:

För att minimera riskerna har vi kraftigt minskat antalet statsråd som deltar. Kronprinsessan, som i vanliga fall sitter med vid konseljerna, kommer att få information från mig senare.

Jag vill tacka er alla för att ni kommit hit. Härmed förklarar jag konseljen öppnad och lämnar först ordet till statsministern.

[Statsministerns anförande]

Tack, statsministern.

Coronaviruset har försatt vårt land i en ansträngd situation.

Många är oroliga: för sin hälsa, för sina anhöriga, för sin försörjning. Vi är i ett läge som kräver ansvarstagande för sig själv och andra.

Men svåra situationer, som den vi nu är i, erbjuder också en möjlighet; möjligheten att ta fram det bästa hos oss själva. Som land, och som medmänniskor.

Stundens allvar ska inte förringas. Men det finns också goda skäl att känna hopp och tillförsikt.

Den senaste tiden har både det offentliga och det civila Sverige stigit fram:

Regeringen har vidtagit ett antal åtgärder. Riksdagen bereder ett antal nya lagar.

Anställda och frivilliga arbetar målmedvetet för att begränsa virusets spridning, för att få ut korrekt information och för att hjälpa dem som drabbats.

Även i näringslivet tas goda initiativ för att stötta och bidra.

Dessa insatser förtjänar vår uppskattning och respekt.

Samtidigt tar miljontals svenskar stort eget ansvar:

Man avstår från aktiviteter och samvaro som man sett fram emot. Man lägger om sin vardag och sina planer. Och det gör man inte bara för sin egen skull, utan av omsorg om sina medmänniskor. För att inte sprida smittan vidare.

Ja, vi har alla ett eget ansvar, att undvika att medverka till smittspridning eller att själv bli smittad. Vi behöver lyssna till de råd som våra sakkunniga myndigheter ger. Undvik möten som eventuellt var planerade. Det gäller speciellt för äldre och för andra personer som av olika skäl löper större risk att bli svårt sjuka om de smittas.

Jag och Drottningen och vår familj försöker att i så stor utsträckning som möjligt leva efter dessa råd.

Nu behöver vi alla i Sverige – du och jag – göra allt vi kan för att hjälpas åt. Det är i vår förmåga att ta ansvar gemensamt som vår styrka visas.

Varje gång detta sker, varje gång vi väljer att visa hänsyn och empati, så bidrar vi till att upprätthålla det bästa med Sverige – för Sveriges väl.