H.M. Konungens tal vid firande av den samiska nationaldagen

Jokkmokk

(Det talade ordet gäller)

Jokkmokk-bor,
Mina damer och herrar!

Grönt för det som växer, blått för vattnet, gult för solen och rött för eld, värme och kärlek.

Den samiska flaggans färger är klara, starka och fulla av betydelse. I dag hissas den över hela Sápmi: i Sverige, Norge, Finland och Ryssland, till minne av det första samiska landsmötet, i Trondheim 1917.

Den samiska historien är en viktig del av den svenska. Samiska traditioner inom allt från musik till konsthantverk berikar svensk kultur. Det påminns vi om inte minst här på Jokkmokks marknad – en mötesplats med över 400 år gamla anor.

Samtidigt är samernas långa erfarenhet av den arktiska naturen en värdefull källa till kunskap inför framtiden. Jag tänker till exempel på det unika samarbetet mellan klimatforskare och renskötare här i Norrbotten.

Kära vänner. Den 6 februari 1993, det vill säga i dag för 27 år sedan, hölls det första officiella firandet av den samiska nationaldagen. Samma dag inleddes FN:s internationella urbefolkningsår här i Jokkmokk. Och senare det året reste Drottningen och jag till Kiruna för invigningen av Samtingets första mandatperiod.

Sedan dess har antingen Kronprinsessan eller jag själv deltagit vid i princip varje invigning av Sametinget. Därutöver har vi haft förmånen att vid många olika tillfällen träffa och besöka representanter för den samiska befolkningen. Det är alltid lärorika och givande samtal.

Både jag och min familj sätter stort värde på dessa möten. Och det är även å deras vägnar som jag vill framföra mina varma gratulationer till Sápmi på denna viktiga dag.

Tack!

Till toppen