H.K.H. Kronprinsessans öppningstal vid konventet Folk och Kultur

Eskilstuna

(Det talade ordet gäller)

Statsrådet,
Mina damer och herrar.

Det finns ett livsråd som brukar tillskrivas Johann Wolfgang von Goethe:

”Minst en gång om dagen bör vi lyssna till en sång, läsa en god dikt, beskåda en vacker bild och - om möjligt - säga några förnuftiga ord.”

Ja, det kanske man inte alltid lyckas med. Men det är i alla fall en god ambition, tycker jag; att låta konst och kultur bli en del av vardagen.

Mina damer och herrar:

I en tid där vi erbjuds enkla svar, behöver vi värna vår förmåga att ställa frågor.

Konst, bildning och kultur stärker den förmågan. Det hjälper oss att förstå oss själva – och varandra.

Just därför är det så viktigt att den möjligheten finns för alla. Oavsett var i landet man bor, hur gammal man är eller var man kommer ifrån.

Ni är många härinne som ägnar er tid och kraft åt just detta: att vi ska ha ett levande konst- och kulturliv i hela vårt land. Och att fler ska få möjlighet att delta – antingen som publik eller som utövare.

Det är en viktig insats. Och jag är glad att få vara beskyddare för den mötesplats som Folk och Kultur utgör.

Jag tror att samtalsforum som detta är nödvändiga: Som plattform för att utbyta erfarenheter och perspektiv. Men också för att hämta kraft och energi att arbeta vidare.

Slutligen, apropå att göra kulturen tillgänglig, så känns det särskilt roligt att även Eskilstunaborna får glädje av ert möte, genom Folk- och Kulturdagen nu på lördag.

Jag önskar er alla ett framgångsrikt och inspirerande konvent, och att ni får med er många goda tankar hem.

Tack!