H.K.H. Kronprinsessans tal vid Jubileumsdagen för Nationella Cancerstrategin

Karolinska Institutet, Solna

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Som beskyddare av Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj har jag förmånen att följa utvecklingen inom en del av cancerforskningen och cancervården.

I den utvecklingen har den nationella cancerstrategin och inrättandet av regionala cancercentrum varit milstolpar.

Jag vet att det är tyvärr är en bit kvar innan alla i vårt land har samma tillgång till samma goda vård.

Men jag vet också att det gjorts fantastiska framsteg, med stor betydelse både för samhället och för enskilda individer.

Dessa framsteg sker inte av sig själva. Utan de är resultatet av kunniga och engagerade människors målinriktade arbete för att utveckla vårdprocessen. Det är de som driver utvecklingen framåt - och det är dem vi är här i dag för att hylla.

Precis som så många andra i vårt land har jag vänner och närstående som drabbats av cancer. Alla vittnar om samma sak: när man är som räddast och mest utlämnad, när man är ensam med sin sjukdom, då är bemötandet allt.

Det kan vara sköterskan som klarar att förmedla hopp trots att det ser mörkt ut. Eller läkaren som lägger prestigen åt sidan och tar hjälp av en kollega.

Den sortens engagemang och professionalism kan vara helt avgörande för att man ska orka kämpa vidare – för sig själv eller för någon man älskar.

Därför känns det väldigt bra att vara här i dag. För att uppmärksamma några av alla de yrkesskickliga människor som utgör svensk cancervård.

Så, det är med glädje och tacksamhet som jag är här för att dela ut priserna till Årets processledare och Årets kontaktsjuksköterska. Och jag har faktiskt även fått äran att dela ut en särskild hedersutmärkelse.

Återigen, ett varmt tack till er, som gör så stor skillnad för så många människor.