H.K.H. Kronprinsessans välkomsttal vid Pep Forum

Karolinska institutet

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Jag tror inte att någon av er härinne saknar kunskap om hälsoläget bland Sveriges barn och unga. Ni har hört siffrorna och sett diagrammen. Ni vet att barn rör sig allt mindre och att hälsan blir allt mer ojämlik.

Jag tror inte heller att någon av oss härinne är nöjd med hur det ser ut idag. Jag vet att jag inte är det, och inte heller Prins Daniel. Jag tror att ni känner samma oro och frustration som vi gör – och samma övertygelse om att det går att vända utvecklingen rätt. I alla fall om vi vågar tänka nytt.

Det var därför vi, för lite mer än tre år sedan, tog initiativ till Generation Pep. Vi ville skapa en plattform där olika delar av samhället kunde mötas. Vi ville stötta dem som redan tagit på sig ledartröjan för barns och ungas hälsa. Och vi ville inspirera fler till att göra detsamma.

Därför är jag glad att få hälsa er välkomna till årets Pep Forum, där temat är ledarskap för barns och ungas hälsa och där inspiration är nyckelordet.

”Leading by example”, säger man på engelska. Jag funderade på hur man översätter det – ”att föregå med gott exempel” är väl det som kommer närmast. Samtidigt förlorar man då ett nyckelbegrepp: ”leading”, ”att leda”.

För det är precis vad det handlar om: ledarskap.

Oavsett om du är en enskild individ, ett företag, en stad eller ett land:
Det goda exemplet är ett enormt kraftfullt verktyg för förändring. Och att våga skapa sådana exempel – det är att visa ledarskap.

I dag kommer vi att få lyssna till några av de ledare som gjort just detta, på olika sätt och i olika samhällssektorer. Det ser jag fram emot.

Mina damer och herrar. Generation Peps vision är ett aktivt och hälsosamt liv för alla barn och unga i Sverige. Där är vi inte än.

Men när jag ser mig runt i den här salen, när jag ser all den kunskap och förändringskraft som ni representerar – då ser jag ett kvitto på att vi, tillsammans, är på rätt väg.

Tack, alla ni som är här! Och återigen varmt välkomna.

Till toppen