H.M. Konungens välkomsttal vid lunch för Nordiska rådet

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Ers Majestät,
Talmän,
Statsministrar,
Statsråd,
Parlamentariker,
Mina damer och herrar,

Varmt välkomna till Kungliga slottet och Prins Bertils våning!

Drottningen och jag är mycket glada för möjligheten att ta emot er, när ni nu samlas i Stockholm för Nordiska rådets session.

Ni som är här i dag är alla framstående företrädare för era länder och deras parlament. Men ni representerar samtidigt någonting ännu större: den nordiska gemenskapen och det nordiska samarbetet.

Det är något som vi har all anledning att värna om. Många av de samhällsutmaningar som vi står inför överskrider nationsgränserna. Därför måste vi också vara redo att samarbeta över dessa.

Jag har förstått att det svenska ordförandeskapet under denna session kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt klimatfrågan. Det gläder mig.

Miljöfrågorna ligger mig personligen mycket varmt om hjärtat, och har gjort så ända sedan FN höll sin första miljökonferens här i Stockholm 1972.

Miljön var också i fokus när jag tidigare i höstas besökte Svinesunds-regionen. Det var i samband med 100-årsjubileet för Föreningen Norden.

Jag fick då gå ombord på fartyget Vesleö, i gränsvattnen mellan Norge och Sverige. Där fick jag ta del av hur man gemensamt arbetar kring hållbar förvaltning av gemensamma havs- och fiskeresurser. Ett samarbete som Nordiska Ministerrådet är med och finansierar via den gränsregionala Svinesunds-kommittén.

Till exempel har man fått igång ett nära samarbete mellan två angränsande nationalparker; Kosterhavet på svenska sidan och Ytre Hvaler på norska sidan. I den här salta och artrika havsmiljön finns bland annat värdefulla korallrev, som vi på detta sätt hjälps åt att skydda.

Det är roligt att se så goda och konkreta uttryck för tanken om ”nordisk nytta” – när länderna samarbetar om sådant de kan göra bättre tillsammans än var för sig.

För mig och övriga Kungafamiljen är det självklart att uppmärksamma samarbetet mellan våra länder. Nu under hösten har Kronprinsessparet genomfört ett officiellt besök till Danmark och Kronprinsessan har besökt Island.

I våras arrangerade Sverige, Norge och Finland gemensamt den internationella flygövningen Arctic Challenge Exercise 2019. Även den besöktes av Kronprinsessan.

Själv följer jag med särskilt intresse det svensk-finska forskningssamarbetet på skogsområdet, Tandem Forest Values. Det var från början en jubileumsgåva från Sverige till Finland i samband med 100-årsfirandet, och bestod av ett antal tvååriga forskartjänster. Detta har alltså varit så framgångsrikt att det nu förnyas med en andra omgång med start 2020. Mycket positivt!

Mina damer och herrar, gemenskapen mellan våra länder är stark och bygger på en lång historia. Men, för att den ska förbli levande måste den underhållas och utvecklas.

Den måste också blicka framåt – mot de utmaningar som ligger framför oss, på både kort och lång sikt.

Här spelar Nordiska Rådet en mycket viktig roll.

Mina damer och herrar. I dag öppnas Nordiska rådets 71:a session. Jag önskar er varmt lycka till med ert viktiga arbete.

Till toppen