H.M. Konungens tal vid besök hos svenska FN-styrkan i Mali

Mali

(Det talade ordet gäller)

Goddag soldater!

Jag har länge sett fram emot möjligheten att besöka er här på Camp Nobel, och att ta del av det viktiga arbete ni gör för Sverige och Mali.

Faktum är att jag var på väg hit redan 2016.

Men det besöket fick dessvärre utgå i ett sent skede.

Prins Carl Philip fick åka i mitt ställe. Och jag vet att han tog med sig positiva intryck från den resan och från mötet med era kamrater.

Liksom han har jag fått möta ett väl fungerande och professionellt förband, som i god anda utför sitt uppdrag i en på alla sätt utmanande miljö.

Jag är också väl medveten om att mitt besök ligger under en period när väder och vind är lite mindre krävande än när det är som svårast.

Soldater! Er uppgift är krävande och komplex. Ni, liksom era företrädare, har gjort ett gott arbete för att bygga och upprätthålla förtroende här i Mali. Ett förtroende som är avgörande för uppdragets framgång.

Ni gör ett viktigt arbete som spelar stor roll för fred och säkerhet. Som alla sådana uppdrag är det också förenat med risker.

Jag vill sända en särskild tanke – och ett tack – till era familjer. Utan deras stöd hade denna insats inte varit möjlig och jag hoppas att de förstår hur mycket er närvaro betyder här i Mali.

Sverige har verkat vid många olika insatser runt omkring i världen. Som svensk är jag stolt över att vårt land har så dugliga soldater. Och jag vill uttrycka min respekt för det arbete och de uppoffringar som ni gör.

Det är nu inte så lång tid kvar innan ni ska rotera och Sverige ska som bekant ta över en annan uppgift i Gao. Det kommer med säkerhet att leda till nya utmaningar för de kamrater som kommer efter er.

Som avslutning vill jag önska er lycka till under er sista tid i Mali.

Var rädda om er och välkomna hem till Sverige.

Till toppen