H.M. Konungens tal vid stats­bankett i samband med statsbesök från Republiken Korea

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Herr President och Fru Kim Jung-sook,
Statsråd,
Excellenser,
Ärade gäster,

Drottningen och jag är glada att få hälsa Presidenten, fru Kim Jung‑sook och alla andra gäster varmt välkomna till Kungliga slottet. Jag hoppas att vi alla ska få en trevlig kväll tillsammans.

Herr President, ni är några år yngre än jag. Men jag tror att ni håller med mig om, att ju längre man lever, desto mer förstår man att sätta värde på långvariga vänskapsrelationer.

En sådan vänskap förenar våra två länder. I år firar vi 60 år av diplomatiska relationer. Men våra band går ännu längre tillbaka än så. Redan under sent 1800-tal började svenska missionärer, journalister och upptäcktsresande hitta till den koreanska halvön.

Min farfar, Kung Gustaf VI Adolf, var den första offentliga person i Sverige som intresserade sig för koreansk konst och arkeologi. För oss barnbarn berättade han gärna om sin resa till Korea 1926, när han och Kronprinsessan Louise åkte dit för att delta i utgrävningar.

Under sin livstid donerade han ett antal föremål till Östasiatiska museet här i Stockholm, och det är dessa föremål som utgör grunden till den koreanska samling som i dag finns bevarad på museet. Tack vare vårt gemensamma Korean Database Project kan man numera också se samlingen online. Ett fint exempel på hur digitalisering kan bidra till att visa ett värdefullt kulturarv.

Bara månader efter Koreakrigets utbrott i juni 1950 bidrog Sverige med ett fältsjukhus i staden Busan. Över 1100 svenska män och kvinnor bidrog Sverige med ett fältsjukhus i staden Busan. Över 1100 svenska män och kvinnor tjänstgjorde där under och efter kriget.

Insatsen i Busan är en viktig del av vår gemensamma historia. Det gladde mig att den lyftes särskilt vid årets svenska veterandag för ett par veckor sedan. Och jag ser fram emot att vi i morgon uppmärksammar den ännu en gång.

I detta sammanhang bör också nämnas de hittills nästan 1000 svenskar som tjänstgjort i den demilitariserade zonen i Panmunjom, i fredens och säkerhetens tjänst sedan 1953, inom ramen för Neutral Nations Supervisory Commission. Jag har själv starka minnen från tidigare besök och när Drottningen och jag besökte denna plats i samband med statsbesöket till Republiken Korea 2012.

Några år senare, 2015, besökte även Kronprinsess­paret ert land. Det har varit synnerligen givande att diskutera våra rika intryck från dessa och andra resor till Republiken Korea.

Herr President, våra två länder har under lång tid byggt upp en stark och förtroendefull relation. Vi delar centrala värderingar gällande demokrati, mänskliga rättigheter och en öppen ekonomi. Vi har ett gemensamt fokus på fred, säkerhet och en regelbaserad världsordning.

Det är utifrån denna historiska och värderings­mässiga grund som vi nu möts här i Stockholm, för att tillsammans blicka framåt.

Republiken Korea och Sverige hör till världens mest innovativa länder. Vare sig det gäller kreativa näringar, grön tillväxt eller smarta städer: Vi har både förmågan att utveckla nya lösningar och viljan att tillämpa dem.

Det finns också ett brett och ömsesidigt intresse för varandras kulturer, till exempel inom musik, mat, dataspel och design. Ett annat område är scout­rörelsen, där vi har gemensamma värderingar och ett gott samarbete. Jag var nyligen i Republiken Korea och fick uppleva detta!

Herr president, detta statsbesök kommer att fokusera på bland annat digitalisering, hållbarhet och forskning. Det är områden där det finns en exceptionell potential för nya samarbeten och utbyten.

Jag är glad att vi på detta sätt kan befästa Sveriges och Republiken Koreas goda relation. Och jag hoppas att detta statsbesök skall bli en startpunkt för viktiga gemensamma framsteg.

Herr President och fru Kim Jung-sook; återigen, varmt välkomna till Sverige. Låt mig härmed utbringa en skål för vänskapen mellan våra länder och folk.