H.M. Konungens anförande vid avtäckning av skulpturbyst föreställande August Strindberg

Bernadottebiblioteket, Kungliga slottet

(Det talade ordet gäller)

Ers Majestät,
Mina damer och herrar,

När detta var Kungliga Biblioteket, och senare Livrustkammaren, hölls det öppet för alla. Som Bernadottebiblioteket, däremot, blev det av naturliga skäl en mer sluten plats – för de flesta bekant genom det tv-program, som slottsbibliotekarien nyss nämnde.

Men på senare år har Bernadottebiblioteket börjat användas allt mer, för till exempel seminarier och olika möten. Numera har vi många hundra besökare här varje år utöver de särskilda visningar som anordnas ibland.

Det är en positiv utveckling, tycker jag – att vi kan ha ett öppet och levande slott!

Nu har Karl-Magnus Fredriksson generöst skänkt denna byst av August Strindberg till biblioteket. Den ska stå i katalogrummet. Och jag hoppas att den ska fungera som en påminnelse till alla våra besökare; både om bibliotekets spännande historia och om det rika svenska kulturarv som det är en del av.

Nu ska det bli spännande att se hur skulpturen ser ut!

Till toppen