H.M. Konungens inledningsord vid konselj

Kungliga slottet

(Det talade ordet gäller)

Herr talman,
herr statsminister,
tillträdande statsråd,
mina damer och herrar,

Vid riksmötets öppnande den 25 september förra året inledde jag med en tillbakablick. Jag konstaterade då att i dag, liksom för hundra år sedan, är demokratin något som vi tillsammans har att vårda och värna inte bara på valdagen, utan varje dag.

All offentlig makt utgår från folket. Medborgarnas förtroende är själva grunden för vår demokrati.

De dryga fyra månader som gått sedan valet har prövat medborgarnas tålamod.

Men vårt samhällssystem är byggt för att klara sådana prövningar och har nu visat att det är hållfast.

Låt mig ta tillfället i akt att uttrycka min uppskattning för talmannen och den process han har lett.

Vår regering har stora uppgifter och utmaningar framför sig, såväl för vårt land som i en dynamisk omvärld.

Med dessa ord förklarar jag denna konselj öppnad och överlämnar ordet till talmannen.