H.K.H. Prins Carl Philips tal vid eventet ”Gör plats”

Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Nyligen gick 18 000 studenter vid franska elituniversitet ut i ett gemensamt upprop. De skrev, att de inte vill ta anställning på företag som inte tar klimatfrågan på allvar.

Det kanske låter hårt. Ni kanske undrar nu vad det har med dagens evenemang att göra.

Jo, faktum är att unga människor i dag ställer höga krav på sina framtida arbetsplatser. Lön och utvecklingsmöjligheter är viktigt. Men det finns också en förväntan på att arbetsgivaren ska ta ett större samhällsansvar.

Det här gäller inte bara miljön, utan i minst lika hög grad det som vi är här för att diskutera i dag: aspekter som mångfald, inkludering och välmående.

Frågan är inte längre om man som arbetsgivare har råd att ta samhällsansvar. Utan om man har råd att inte göra det.

Mot den bakgrunden kan man bli förvånad över att vi ens behöver diskutera de här frågorna. Men det behövs.

Av Sveriges befolkning i åldern 16 till 64 uppger 15 procent att de har någon form av funktionsvariation. Och många av dessa upplever tyvärr att de sorteras bort på grund av sin funktionsvariation. Tittar man på statistiken ser man också att arbetslösheten i den här gruppen är högre än i övriga befolkningen.

Jag tror vi måste fråga oss gemensamt: har vi råd med detta? Har företagen råd att gå miste om värdefull talang? Har vi som samhälle råd att tacka nej till människors kompetens för att vi bara ser deras funktionsvariationer?

Vi vet nog alla att svaret på de frågorna är nej.

I april 2017 deltog jag vid seminariet "Se Kraften", som Arbetsförmedlingen arrangerade. Det är bara ett och ett halvt år sedan, men jag märker att det redan har skett en förändring i hur företag ser att olikheter faktiskt är tillgångar.

Jag fick nyligen höra att ett stort internationellt företag har rekryteringsmanualer som går på djupet och tar hänsyn till vad du är bäst lämpad att arbeta med - oavsett om du har en funktionsvariation eller inte.

Det finns även flera goda exempel på inkluderande arbetsgivare här i Sverige, bland annat de företag som finns representerade här i dag.

Forskningen visar att arbetsgivare som inkluderar är både mer kreativa och mer lönsamma.

Nu är det dags att vi agerar på den insikten.
Det är dags att göra plats.
Och börja se att olikheter är lika med styrkor.

Tack.