H.K.H. Prins Carl Philips tal vid utdelningen av forskningsanslag ur Lilla barnets fond

Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Det är nu tio år sedan Lilla barnets fond grundades. Kort därefter blev jag dess officiella beskyddare. Ett uppdrag som jag var hedrad att få – och som har varit oerhört givande för mig personligen.

Jag har på nära håll fått följa de framsteg som gjorts i vården av nyfödda barn. Jag har besökt svenska nyföddhetsavdelningar och träffat föräldrar som är med sina barn i neonatalvården.

Det är tuffa resor som de här familjerna har gjort, med sina svårt sjuka eller mycket för tidigt födda barn. Hur tuffa förstår jag kanske ännu bättre nu, sedan Prinsessan Sofia och jag själva haft lyckan att bli föräldrar till våra två pojkar.

Genom åren har det blivit allt mer tydligt för mig hur mycket forskningen betyder för de barn och familjer som berörs.

Ett fint uttryck för det är Lilla Barnets lopp, som jag har haft den stora glädjen att delta i. Att se de här små barnen springa för full fart genom Hagaparken – och att veta att några av dem är tre till fyra månader för tidigt födda… Jag kan inte tänka mig ett finare kvitto på vad svensk sjukvård bidragit till, och vilka framsteg som kunnat uppnås genom forskning!

Lilla barnets fond gör det möjligt att bedriva mer forskning på barn som föds för tidigt, barn som föds med komplikationer och barn som av olika anledningar har en tuff start redan i fosterstadiet.

I år är det fem duktiga forskare från hela Sverige som får ta del av de insamlade medlen. Flera av de projekt som fått stöd tidigare har lett fram till viktiga resultat.

Några tidigare exempel på studier är Elisabeth Stoltz Sjöströms avhandling ”The impact of early nutrition on extremely preterm infants” från 2014, samt Eva Hells avhandling om stafylokockers påverkan.

Jag hoppas att de anslag som delas ut i dag kan leda till att forskarna finner svar på ännu fler frågor där vi i dag saknar svar. Så att fler nyfödda barn kan få en bra start i livet.

Jag önskar er alla varmt lycka till med er forskning och ert viktiga arbete inom svensk nyföddhetsvård!

Till toppen