H.K.H. Prins Carl Philips tal vid invigningen av Götala nöt- och lammköttsforsknings nya stall

Götala

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Det är med stor glädje jag befinner mig här i Götala idag, för att inviga det nya forskningsstallet.

I över 50 år har Götala varit en viktig resurs för grundforskning inom nötköttsproduktion.

Både som en betydelsefull del av SLU men också genom en mängd uppdrag från externa aktörer både inom och utom landets gränser.

På Götala bedrivs huvuddelen av SLU:s produktionsförsök inom nötkött och inom lammkött.

SLU äger och brukar egendomen med jord, skog och naturbetesmarker vilket gör att man har stora möjligheter att följa djuren.

Flera tidigare forskningsresultat är idag sanningar som känns som självklarheter.

För att nämna några exempel: idag vet vi att dikor trivs bra i oisolerade byggnader, och att leverbölder på växande ungnöt kan förebyggas med rätt balans i foderstaten.

Lite nyare forskning visar att "dagpappor" fungerar väldigt bra i beteshagen för de unga kalvarna – inte helt olikt hur det är för oss människor.

Nu är det dags att skapa ny historia, att forska på områden som i framtiden blir nya självklarheter.

Svensk köttproduktion kännetecknas redan i dag av god omsorg om djuren. Det är något som vi ska vara stolta över. Och som vi ska fortsätta att utveckla.

Jag är väldigt glad över att härmed förklara det nya forskningsstallet för invigt!