H.M. Konungens invigningstal vid mässan Trä och teknik

Svenska mässan, Göteborg

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Jag har förstått att den första Trä- och teknikmässan hölls redan 1982 – för 36 år sedan. Men det här är faktiskt första gången som jag är här. Och det tycker jag ska bli väldigt roligt!

Efter den här sommaren är vi nog alla lite extra medvetna om värdet av vår svenska skog. Både som en förnybar resurs och som en nyckel till att möta ett förändrat klimat.

En annan sommar, 1918, för precis hundra år sedan, var min farfars far kung Gustav V här och invigde Svenska mässan. Ett sekel – det är ungefär så lång tid som det tar för en svensk tall att bli klar för avverkning. Tänk, vad mycket som var annorlunda när de träd vi fäller i dag fortfarande bara var små plantor.

Då kunde man knappast föreställa sig att träden skulle kunna användas till allt från solceller till medicinska produkter. Att vi skulle exportera vår kunskap om träbyggande över hela världen. Eller att digitaliseringen skulle omforma skogs- och träindustrin i grunden.

Men det är ju detta som är så spännande med er bransch! Råvaran växer långsamt, men utvecklingen går snabbt. Så det gäller att hänga med. Att kunna anpassa sig. Och att se nya möjligheter när tiderna förändras.

Det är lite som med kronans ekar på Visingsö. De planterades på 1800-talet för att säkra flottans behov av skeppsvirke. När ekarna var klara för avverkning, någon gång på 1970-talet, hade vi för längesedan slutat bygga örlogsskepp av trä. Nu blir de i stället vackra och hållbara trägolv. Och när Nationalmuseum öppnar igen i höst efter en stor renovering, då kommer man att kunna slå sig ner på bänkar av äkta, historisk Visingsöek!

Nya möjligheter - det är precis det som den här mässan handlar om. Att lyfta och förmedla ny kunskap och teknik för att stärka den svenska träindustrin.

Som sagt, träd växer långsamt. Men kunskap växer snabbt. Och den här mässan är en viktig sådan växtplats.

Med detta förklarar jag mässan öppnad.

Till toppen