H.M. Konungens tal vid invigning av Karolinska Universitetssjukhusets nya sjukhusbyggnad

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

(Det talade ordet gäller)

En ny modern sjukhusbyggnad – det är en stor sak för Stockholm, men också för Sverige.

För det är ju inte bara vi stockholmare som får tillgång till Karolinskas sjukvård, med världsledande teknik och 16 000 skickliga medarbetare. Här finns också möjligheter att ta emot ett betydande antal patienter från övriga landsting och andra länder.

Den forskning som kommer att bedrivas här, nära patienterna, kommer att ge ny kunskap till nytta för oss alla.

Dessutom ska detta bli ett av världens mest miljövänliga universitetssjukhus. Det är positivt i sig. Men jag hoppas också att det kan bidra till att stärka Sveriges ställning inom miljöteknik och hållbart byggande.

Det ska bli spännande att följa utvecklingen av framtidens sjukvård här vid Karolinska Universitetssjukhuset. Till nytta för stockholmarna – och för Sverige!

Och nu ser jag fram emot att inviga Karolinska Universitetssjukhusets nya sjukhusbyggnad!

Till toppen