H.M. Konungens tal vid Forum för bioekonomi

Münchenbryggeriet, Stockholm.

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Internationellt sett är Sverige ett relativt litet land. Men vi är samtidigt en stor skogsnation. Skogsnäringen är central för svensk ekonomi – och har varit det under många generationer. Det vet vi och är stolta över!

Under 150 år av aktivt skogsbruk har vi lärt oss hur skogen ska må bra och växa, hur vi ska sköta om den och hur vi ska använda den på ett långsiktigt hållbart sätt.

Den kunskapen har möjliggjort en omfattande export av svenska skogsprodukter. Den ligger också till grund för den forskning och utveckling som sker inom svensk skogsnäring, och som jag själv följer med stort intresse.

Det är alltid lika fascinerande att vandra i en svensk skog och fundera på alla de saker som den här fantastiska råvaran kan användas till, och har använts genom historien.

Tänk på alla de möjligheter som finns kvar att upptäcka och utveckla!

En gång i tiden flottade vi timmer via älvarna ut till sågverken. I dag forskar vi på hur nanocellulosa kan användas inom allt från kompositmaterial till biomedicin.

För det är ju så, att Sverige har inte bara mycket skog, utan vi är också bland de bästa länderna i världen på innovation. Här finns både råvaran och idéerna. Att lagra koldioxid i skogen och framtida byggnader, hjälper oss att klara omställningen till en hållbar utveckling.

Ja, i skogen finns både vår historia – och vår framtid.

Det tycker jag också återspeglas i de duktiga pristagare som vi alldeles strax ska uppmärksamma.

Jag ser fram emot en spännande och lärorik eftermiddag.

Tack!