H.M. Drottningens tal vid firandet av Svenskt Demenscentrum 10 år

Prinsens Galleri, Stadshuset, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Statssekreterare,
kommunfullmäktiges ordförande,
mina damer och herrar

Det är med stor glädje jag konstaterar att Demenscentrum firar 10 år!

Demensfrågorna kan inte nog uppmärksammas. Ämnet behöver belysas än mer och utvecklingen av goda initiativ fortsätta.

Det pågår flera stora arbeten inom området och vid årsskiftet publicerade Socialstyrelsen reviderade demensriktlinjer. Dessförinnan hade också ett underlag till en nationell demensplan presenterats.

Detta är helt i linje med vad WHO och de 194 medlemsländerna antog i maj föregående år – en global demensplan.

Detta med anledning av att man ser den stora ökningen av demenssjukdom som en utmaning för alla regeringar.

Drygt 47 miljoner bedöms vara drabbade av demenssjukdom i dag – en siffra som ökar snabbt.

WHO har pekat ut ett antal områden som medlemsstaterna bör inrikta sig på. Det handlar bland annat om satsning på forskning och innovation, medvetenhet om sjukdomen, demensvänliga miljöer och stöd till anhöriga.

Detta är också precis de frågor som Silviahemmet arbetar med. Sedan Silviahemmet grundades 1999 har många utbildningssatsningar tillkommit. Jag har haft äran att diplomera många undersköterskor, sjuksköterskor och läkare som genomgått utbildningar i demensvård via samarbeten med Sophiahemmet Högskola och Karolinska Institutet.

I vår kommer jag för första gången, att diplomera arbets- och fysioterapeuter. Alldeles nyligen hade jag även glädjen att få möta biståndshandläggare som valt att utbilda sig inom demens.

Det är fantastiskt att se hur allt fler personer – inom allt fler professioner – fördjupar sina kunskaper inom detta viktiga område. Men det behövs också förändringar i samhället. Vi måste underlätta för personer med kognitiv sjukdom att leva sina vardagsliv.

Under många år har jag följt demenssjukdom på nära håll. Både genom egna erfarenheter och genom arbetet i Silviahemmet. Under den tiden har jag sett hur både kunskaper och attityder har förändrats. Vi kan mer om demenssjukas behov i dag. Vi förstår bättre den svåra situation som de sjuka och deras anhöriga lever i.

Men vi har fortfarande mycket kvar att utveckla och förbättra för att vi ska få ett demensvänligt samhälle.

För 10 år sedan gick Silviahemmet ihop med Stockholms läns Äldrecentrum med uppdraget att bilda och driva ett nationellt kompetenscentrum för demensfrågor.

Det blev Svenskt Demenscentrum!

För 10 år sedan invigde jag Svenskt Demenscentrum och idag vill jag säga Grattis!

Jag önskar er fortsatt varmt lycka till med ert viktiga arbete!