H.M. Konungens pressuttalande i samband med statsbesöket från Island

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Vi är glada över att ta emot detta statsbesök från Island och att välkomna presidenten med hustru hit till Sverige. Vi sätter också värde på möjligheten att träffa företrädare för den nytillträdda isländska regeringen.

Sverige och Island har utomordentligt goda relationer – politiskt, ekonomiskt och kulturellt. Banden mellan våra länder och folk är starka och går långt tillbaka i historien.

I dag är det många islänningar som bor och verkar i Sverige. Och vice versa. Vi har även samarbeten mellan flera av våra främsta lärosäten, liksom på sjukvårdsområdet. Det här är utbyten som berikar och utvecklar båda våra länder.

Vi har ett spännande program framför oss de närmaste dagarna, med särskilt fokus på gemensam historia, kultur och värderingar, medicinskt forskningssamarbete samt hållbarhet och bostadsbyggande. Frågor som är viktiga för framtiden – och där vi har mycket att lära oss av varandra.

För att nämna bara ett par exempel så är ju Island internationellt framgångsrikt inom naturturism – en bransch med stor tillväxtpotential för svensk del. Och här i Sverige ligger vi långt framme inom hållbart byggande, samtidigt som man i Island planerar att bygga ett stort antal bostäder de närmaste åren.

Ett statsbesök som detta innebär att relationen mellan två länder bekräftas. Men det är också ett tillfälle att utbyta kunskaper och idéer. Jag ser fram emot återstoden av besöket, och hoppas att det ska bli en startpunkt för ett ännu närmare samarbete och utbyte mellan Island och Sverige.