H.M. Konungens tal vid fanöverlämning till Livgardet

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Goddag livgardister!

Det var den 14 januari år 1521 som 16 unga män avdelades att akta Gustaf Vasas liv. Ända sen dess har förbandet varit direkt knutet till Kungahuset. Det betyder att Livgardet om bara några år fyller 500 år, och är ett av världens äldsta förband.

Regementet är inte bara ett mycket dugligt fältförband. Utan det ger också våra statsceremonier en militär inramning med hög kvalitet. Denna dubbla uppgift är unik inom Försvarsmakten.

Senast Livgardet erhöll ny fana var år 2000.

Att denna nu är uttjänt och ersätts av en ny är ett tecken på den omfattning av ceremoniell verksamhet som Livgardet levererar. Både vid statsceremonier och vid högtidlighållandet av olika bemärkelsedagar inom den Kungliga familjen.

För mig personligen är Livgardet nära förknippat med många av de viktigaste tillfällena i mitt och min familjs liv, såsom bröllop, födelsedagar och dop.

Det är en stor glädje att få överlämna detta nya fälttecken till Livgardet. När jag nu överlämnar fälttecknet till Er så erhåller Ni en viktig symbol.

Ett fälttecken bidrar till att skapa en stolthet och en tydlig identitet för förbandet. Men det innebär också en förpliktelse: att som medarbetare vid Livgardet göra sitt bästa i alla lägen, samt att slå vakt om de grundvärderingar som Sveriges rike och Försvarsmakten vilar på.

Jag önskar Er lycka till i Ert fortsatta arbete.

Jag kommer nu att tilldela Livgardet den fastställda fanan.

Ni skall i alla skiften ära och hedra den.