H.K.H. Prins Carl Philips invigningstal vid Skolforum

Stockholmsmässan

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar.

Tack för er uppmärksamhet under presentationen om Dyslexialand.
Prinsessan Sofia och jag är båda mycket engagerade i det här projektet. Och vi sätter stort värde på möjligheten att få berätta om det för er.

Genom hela min skolgång har jag brottats med min dyslexi.
På samma sätt som många av era elever kämpar med olika utmaningar.

Och jag vet av egen erfarenhet vilken skillnad det gör att få känna att man lyckas. Att bli sedd för sin förmåga, och inte för sina begränsningar.

Ni vet när man känner den där känslan av:
” Ja. Jag KAN det här!”
Då växer man.
Då får man orken att kämpa lite till.
Då vågar man ta sig över nästa hinder.

Ni som är här i dag har olika profiler och specialområden. Ni arbetar i skolan, förskolan, särskolan och fritids. Några av er är fortfarande studenter. Men ni har alla en sak gemensamt: Ni är – eller kommer att vara – bland de viktigaste människorna i barns och ungas liv.

Jag vill tacka er för att ni så outtröttligt fortsätter att kämpa för att barn och ungdomar ska få det bättre. Jag vet att många av er har en väldigt stor arbetsbörda, men ändå finns ni där som förebilder och stöd.

Ni är helt enkelt nyckelpersoner för det som är årets tema här på Skolforum: att alla barn ska få samma chans. Oavsett vilka förutsättningar man har med sig.

Jag hoppas att den här mässan ska vara ett tillfälle för er att utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra.

Och att ni ska gå härifrån inspirerade och stärkta i er yrkesroll.
Så att ni kan hjälpa ännu fler barn att få känna: ”Ja. Jag KAN det här”.

Härmed förklarar jag Skolforum 2017 invigt.