H.M. Konungens inledningstal vid utdelningen av utmärkelsen Årets nybyggare

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Sverige är ett fantastiskt land. Ett land av möjligheter. Men för den som är ny här kan det ibland ta lång tid att hitta en plats i det svenska samhället. Det vet många av dem som på senare år kommit till Sverige från andra länder.

För några av dem blir lösningen att själva skapa sig en plats: att starta en egen verksamhet. Med lite tur och med mycket hårt arbete kan företaget växa. Med tiden kan det till och med erbjuda en möjlighet för fler människor att bli delaktiga i samhället. En arbetsgemenskap, där det som räknas inte är ditt efternamn eller födelseland, utan dina insatser här och nu.

Det är sådana företag som detta pris, Årets Nybyggare, syftar till att uppmärksamma.

Jag har varit med och delat ut detta pris i snart 20 år och det är alltid lika roligt. Roligt – och viktigt! För om det är något som har byggt vårt land, och som har möjliggjort dagens välstånd, så är det just företagsamma människor med goda idéer.

Därför är dagens pristagare förebilder. Inte bara för dem i vårt land som är första eller andra generationens invandrare. Utan för alla i Sverige, oavsett bakgrund.

Det är en stor glädje att härmed dela ut priserna till årets nybyggare 2017.