H.M. Konungens tal vid invigning av avsaltningsverket i Sandvik

(Det talade ordet gäller)

Landshövdingen,
Mina damer och herrar.

Att få rent, friskt vatten direkt ur kranen – det är något som de flesta av oss nog tar för givet här i Sverige.

I dag förbrukar var och en av oss i genomsnitt mer än 150 liter vatten varje dag.

Jämfört med hur det ser ut i många andra delar av världen så talar vi här om en närmast osannolik lyx. Eller, om man så vill, ett slöseri.

För rent vatten är inte en oändlig resurs. Vi kan inte längre ta det för givet. Detta är något som många av oss blivit medvetna om genom den vattenbrist som nu hotar stora delar av Sverige – inte minst Öland.

Jag tog själv starkt intryck av förra årets nyhetsrapportering om torkan som blev så svår att den krävde tankbilstransporter över Ölandsbron. Många lantbrukare drabbades hårt.

Med klimatförändringarna riskerar de här problemen dessutom att förvärras i framtiden. Därför är det angeläget att vi lyfter fram de kloka lösningarna. Det gör vi här i Sandvik i dag. Och det gör vi även senare i sommar, när vi delar ut Stockholm Water Prize i samband med Världsvattenveckan i slutet av augusti.

Vi ska ta fasta på det positiva: Människor beteende gör skillnad och de flesta vill gärna hjälpa till. Informationskampanjer om hur man minskar sin vattenförbrukning har gett goda resultat.

Men – det räcker inte med förändrat beteende på individnivå. Vi måste också agera som samhälle. Och det är precis vad Borgholms kommun gör genom att investera i ett nytt avsaltningsverk och ett förbättrat ledningsnät.

Tack vare dessa satsningar ökar tryggheten i vattenförsörjningen. Något som är till glädje för alla som bor och verkar här, liksom för sommargäster och besökare.

Vattenfrågan är i högsta grad global. Vi gör klokt i att lära av varandra. Anläggningen här i Sandvik bygger på teknik som utvecklats i bland annat Mellanöstern och Spanien. Och på många andra orter i Sverige kommer man framöver att bygga vidare på de erfarenheter som görs här i Sandvik.

Att producera färskvatten genom avsaltning är inte bara en spännande teknik. Det kommer sannolikt också att vara ett viktigt verktyg för att möta en av våra största utmaningar: att säkra tillgången till rent vatten för alla.

Jag ser verkligen fram emot att följa utvecklingen här på Öland.

Härmed förklarar jag avsaltningsverket i Sandvik invigt!