H.M. Konungens tal vid Stenhammardagen

Stenhammar

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar.

Välkomna till Stenhammar!

Det är alltid lika roligt att mötas här på Stenhammardagen. Särskilt den här årstiden, när försommaren är som allra vackrast. Jag och Prins Carl Philip ser fram emot en lärorik och trevlig dag tillsammans med er.

En betydande del av dagen kommer vi att ägna åt den nationella livsmedelsstrategi som presenterades vid årsskiftet.

En stark och hållbar matproduktion är viktigt för Sverige. Det ger tillväxt och arbetstillfällen i hela landet. Dessutom är det en viktig del av vår historia och kultur.

Jag tror, att det är ytterst angeläget att vi får till stånd en konkurrenskraftig svensk livsmedelskedja – hela vägen från jord till bord.

Det ska vara lätt att välja rätt – och att välja svenskt!

För många lantbrukare präglas denna tid av ett visst allvar. Vi står inför en sommar med hotande vattenbrist i stora delar av landet. Även här i Sörmland. Lantbruksföretag och djurhållare kan komma att drabbas hårt. Torkan ökar även risken för skogsbränder.

Mycket tyder dessutom på att detta är något vi måste lära oss att leva med. Klimatförändringarna riskerar att förstärka problemen med återkommande vattenbrist och torka.

Då gäller det, att det finns kloka lösningar på plats. Skadeverkningarna måste förebyggas och begränsas. Lantbruk och skogsbruk måste anpassas för att vara både effektiva och hållbara.

Mot denna bakgrund känns det särskilt passande att en del av dagen ägnas åt framtidens teknik, och hur nya innovationer kan stärka de gröna näringarna.

Modern teknik kör inte över naturen. Tvärtom så ger den oss bättre möjligheter att ta hänsyn till naturens egna villkor. Med hjälp av tekniken kan vi anpassa jordbruket allt eftersom förutsättningarna förändras. Det innebär att vi utnyttjar resurserna bättre, att vi kan öka skördarna få en bättre lönsamhet. Dessutom minimerar man oönskade effekter på miljön.

Jag tänker till exempel på hur man kan använda sensorer i och ovan jord för att optimera bevattning. Hur fjärrstyrd övervakning av maskiner kan ge snålare bränsleförbrukning. Eller på hur drönare kan hjälpa skogsägare att fatta bättre beslut om gallring och avverkning.

I denna utveckling har forskningen en central roll, givetvis i samverkan med näringarna. Jag är övertygad om att den kunskap som i dag växer fram, till exempel vid Sveriges Lantbruksuniversitet, kommer att vara en tillgång för framtiden. Inte bara för lantbrukssektorn, utan för hela vårt land.

För mig är detta även ett tillfälle att tacka personalen här på Stenhammar. Det är ett stort arbete och mycket omsorg som läggs ner för att både djur och marker skall må bra.

Återigen, varmt välkomna till årets Stenhammardag!