H.K.H. Prins Carl Philips tal vid ”En hearing om dyslexi”

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar.

Ingen ska behöva hitta på ett läkarbesök för att slippa läsa högt på lektionen.

Ingen ska misslyckas på ett prov för att man inte fick – eller vågade – använda hjälpmedel.

Ingen ska avstå från att studera till sitt drömyrke, för att en funktions-variation gör studierna för tuffa.

Kort sagt: dyslexi och dyskalkyli ska inte hindra någon från att leva sitt liv. Utan alla måste få samma möjligheter att utveckla sin fulla potential, utifrån sina unika förutsättningar.

Det är dit vi måste nå. Men hur lyckas vi med det? Ja, det är just det som vi ska diskutera idag.

Det är verkligen glädjande att se så många kloka och kunniga personer här på dagens hearing – den andra i ordningen. Jag vill redan nu passa på att tacka er för att ni valt att delta idag och för att ni delar med er av era kunskaper och perspektiv.

Jag hade själv lyckan att få ett bra stöd under mina studier. Både på gymnasiet och på universitetet. Det är jag oerhört tacksam för.

Jag är också tacksam för att leva i en tid där vi vet vad dyslexi är. Där det finns forskning, kunskap och förståelse. Många före mig har inte haft samma tur. För bara några decennier sedan ansågs barn och ungdomar med dyslexi som dumma och lata. I dag finns det fantastiska hjälpmedel för dyslektiker. Den tekniska utvecklingen har kommit långt.

Men! Vi har fortfarande en bra bit kvar innan alla får den hjälp som de behöver, på det sätt som passar just deras behov.

Jag har förstått att det kan variera mycket från skola till skola och från region till region om man får stöd eller inte.

Jag hoppas att dagens hearing ska ta oss några steg närmare målet: att alla barn och unga ska få chansen att utvecklas och lyckas i skolan och i livet.

Återigen, tack för att ni är här!