H.M. Konungens tal vid seminariet Ungt Ledarskap

Luleå

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

I över tio år har vi samlat företrädare från näringsliv, offentlig sektor och ideell sektor för att diskutera vikten av ett ungt och värdebaserat ledarskap. Nu känns det väldigt roligt att vara här i Luleå för att fortsätta det samtalet med er.

Det goda exemplets makt är stor. Det är också grundtanken med Stiftelsen Ungt Ledarskaps arbete. Att lyfta fram och stötta unga personer som står för ett riktigt gott ledarskap och som kan inspirera andra.

Stiftelsens grundvärderingar kommer från scoutrörelsen. Den har varit viktig för mig och den har definitivt format min syn på ledarskap.

Scouternas värderingar har sammanfattats i stiftelsens ledord: mod, omtanke och handlingskraft.

Men vi kan även finna vägledning i scoutlagen: de regler som vi svenska scouter lovar att följa efter bästa förmåga. En av de reglerna är kanske särskilt relevant i detta sammanhang: ”En scout känner ansvar för sig själv och andra”.

Ja, vad är ledarskap, om inte just det? Att känna ansvar för sig själv och för andra. Och att sedan våga ta det ansvaret. Att våga leda. Också när det är svårt.

Där är scouternas modell smått genial. I den lilla och trygga gruppen, patrullen, får alla synas. Alla får en chans att prova olika roller och att pröva sina vingar som ledare.

Genom mitt engagemang i Scouterna har jag sett vad ungt värdebaserat ledarskap kan åstadkomma. Både för den enskilda individen i form av personlig utveckling, men också för möjligheten att göra gott i samhället.

Under eftermiddagen i dag kommer vi att samtala kring FN:s hållbarhetsmål. Att ställa om till en hållbar värld ställer stora krav på oss som individer – och inte minst som ledare.

Framtidens ledare måste vara beredda att byta perspektiv och att ompröva gamla sanningar. De måste vara både kunniga, modiga och prestigelösa.

Hur kan vi uppmuntra och stärka den sortens ledarskap? Hur kan vi få fler att känna ansvar för sig själva och andra? Det ser jag fram emot att diskutera under eftermiddagen. Jag ser också fram emot att höra mer från årets Kompassrosstipendiater.

Tack!