H.M. Konungens tal vid invigningen av Vikingaliv

Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Tack, Ragnfrid!

Ers majestät,

Fru landshövding,

Mina damer och herrar.

Historien är rörlig materia. Genom forskning och ny teknik gör vi ständigt nya upptäckter om vårt förflutna.

Till exempel fick vi häromdagen veta att forskare lyckats spåra en del av Vasaskeppets virke till ekskogar i Polen. Ett land som Sverige då låg i krig med.

På samma sätt har modern arkeologi gett oss nya insikter om hur vikingarna levde. Och det är den kunskapen som ligger till grund för Vikingaliv.

Att berätta om historien på ett sätt som är både korrekt och inspirerande, som väcker lust att lära mer; Det är svårt.
Det kräver engagemang och kreativitet.

Jag vill ge en eloge till er som på olika sätt hjälpt till att förverkliga detta museum. Genom ert arbete bidrar ni till att öka kunskapen om vår gemensamma historia.

För att ta ut kursen framåt behöver vi veta var vi kommer ifrån. Det gällde på vikingarnas skepp och det gäller oss här i dag.

Och nu får vi ju dessutom ytterligare en god anledning att besöka Kungliga Djurgården! Lågt räknat har Djurgården omkring 15 (femton) miljoner svenska och internationella besökare varje år. Nu hoppas vi att de ska bli ännu fler. Det är bra för Stockholm och för Sverige.

Härmed förklarar jag Vikingaliv invigt!