H.M. Konungens tal vid invigning av tecknings­utställningen ”Den tänkande handen”

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Ers excellens,
Kära konstnärer,
Mina damer och herrar.

Kung Gustaf VI Adolf, min farfar, hade ett genuint och levande konstintresse. Han samlade inte bara på redan etablerade konstnärers verk, utan följde också med stort intresse de nya talangerna.

Kanske hade han inspirerats av sin farbror, Prins Eugen, och hans engagemang för ung svensk konst.

Min farfars grafiksamling finns bevarad här på Stockholms slott. Men samlingen av moderna teckningar skänktes i samband med hans bortgång till Nationalmuseum. I dag finns den på Moderna Museet och visar ett tvärsnitt av 1900-talets svenska teckningskonst.

Bland dessa teckningar, omkring tusen blad, finns många vinnande bidrag från stipendietävlingen Unga Svenska Tecknare. För min farfar var detta en årlig konsttradition. Men också ett tillfälle att lyfta fram och uppmuntra begåvade svenska konstnärer ur den yngre generationen. Jag kommer väl ihåg den spännande vårsalongen.

Det är en stor glädje för mig att se hur traditionen nu tas upp på nytt – i en ny form för en ny tid. Och det är förstås särskilt roligt att utställningen visas här, på Kungliga Slottet.

Låt mig ta tillfället i akt att tacka greve Gustaf Douglas och grevinnan Elisabeth Douglas för deras generösa stöd till tävlingen. Deras engagemang har varit avgörande för att denna idé har kunnat bli verklighet.

Jag har förstått att det har lämnats in väldigt många fina förslag till tävlingen. Så stipendienämnden har haft ett stort arbete!

Nu ska det bli intressant att strax få se de tio bidrag som slutligen valts ut till utställningen. Jag hoppas också att många besökare ska ta chansen att se den i vårt vackra Antikmuseum.

Härmed förklarar jag utställningen ”Den tänkande handen” invigd!

Tack.