H.M. Konungens tal vid Ungt Ledarskaps diplom- och stipendieceremoni

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Att få hylla och lyfta unga ledare ligger mig varmt om hjärtat.

Vårt samhälle behöver ledare som är modiga, omtänksamma och handlingskraftiga. Ledare som vill och orkar leda även när det stormar. Ledare med en stark inre kompass – ett ledarskap kopplat till värderingar.

Det är viktigt att i tidig ålder få utmanas och träna sitt ledarskap. Inom Scouterna får barn och unga den möjligheten. Där får de prova på att vara ledare, de får misslyckas och prova igen i en trygg och positiv miljö. På det sättet utvecklas man, steg för steg.

I dag delar vi ut diplom till drygt 80 unga ledare som under det senaste året utmanat sig själva för att bli ännu bättre.

Vi kommer i dag också att dela ut stipendiet Kompassrosen till fyra unga ledare som visat särskilt prov på mod, omtanke och handlingskraft. De är goda förebilder för oss alla.

Till alla er ungdomar som i dag tar emot diplom och stipendier:

Ni är viktiga. Fortsätt att sprida goda värderingar och ett värdebaserat ledarskap till fler. Det behövs!