H.K.H. Prinsessan Sofias anförande vid invigning av Nya Södertälje sjukhus

Södertälje

(Det talade ordet gäller)

(Moderator: "Jag har frågat alla våra talare samma fråga och nu undrar jag om Prinsessan har ett särskilt starkt minne från ett sjukhus eller annan vårdmiljö som Prinsessan vill dela med oss andra?")

Jag har personligen främst haft goda erfarenheter av den svenska vården både från när jag bodde i en mindre by och nu, när jag bor i en storstad. Men jag är fullt medveten om att det finns stora utmaningar.

Som hedersordförande för Sophiahemmet har jag haft förmånen att lära mig mycket om dagens sjukvård, både om vårdens snabba framsteg och om dess utmaningar. Jag vet också att det idag finns en stor oro på många håll över vart vården är på väg.

Därför vill jag lyfta fram det positiva som händer i svensk sjukvård. Både i det stora och i det lilla.

Till exempel görs det enorma framsteg inom forskningen. Vi har i dag helt andra möjligheter att bota sjukdomar och rädda liv än för bara en eller två generationer sedan. För att bara nämna ett exempel: före 1970 dog över 90 procent av alla barn som vägde under tusen gram vid födseln. I dag överlever nästan 90 procent. Det är en fantastisk utveckling!

När Södertälje sjukhus först grundades 1907 var det nog ingen som ens kunde föreställa sig den avancerade sjukvård som vi skulle ha tillgång till i dag, 110 år senare.

Ni som arbetar i vården – ni gör storartade saker varje dag. Det kan vara en sjukdom som upptäcks i tid. En oro som stillas. Eller ett barn som föds.

Allt det där som kanske är rutin och vardag för er, men som betyder allt för de människor ni möter.

Anledningen till att vi är här i dag, invigningen av Nya Södertälje sjukhus, är också del av en positiv utveckling. Stockholmsregionen växer snabbt. Vi som bor här blir fler och vi blir äldre. Vi har också tillgång till mer information än förr, och till nya digitala verktyg.

Den utvecklingen måste sjukvården kunna möta och där är den här storsatsningen en viktig pusselbit.

Jag hoppas att de här moderna lokalerna ska ge alla er som arbetar här ännu bättre förutsättningar att utföra er viktiga uppgift – att ge trygg och tillgänglig akutsjukvård till en växande befolkning.

Härmed förklarar jag Nya Södertälje sjukhus invigt.