H.M. Konungens jultal 2016

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Kära svenskar, hemma och utomlands. Alla i Sverige!

Mod.
Omtanke.
Handlingskraft.

De här orden är centrala för mig. De används ibland för att beskriva ett gott ledarskap. Men jag tror att de kan vara goda ledord för oss alla. Inte minst i tider med stora utmaningar.

Enligt forskarna ser 2016 ut att bli det varmaste året som någonsin uppmätts. Temperaturen i haven och på land fortsätter att stiga. Under det gångna året har vi sett hur extrema väderfenomen har orsakat stora förluster runt om i världen, ekonomiska men framför allt mänskliga.

Förändringar i klimatet påverkar oss: våra möjligheter att få mat och rent vatten, att försörja oss och ytterst att skydda liv och egendom. Människors livsvillkor hänger ihop med hur vi tar hand om vår miljö.

Här i Sverige har vi förmånen att ha tillgång till rent vatten direkt ur kranen. Ofta tänker vi nog inte på det. Vi ser det som självklart. Den globala vattenbristen kan kännas avlägsen. Men den angår oss alla. Efter en torr sommar och höst har vi ovanligt låga nivåer av grundvatten. Det har lett till vattenbrist på flera håll i Sverige. Bland annat på Öland – där fick man i somras köra tankbilar med vatten från fastlandet.

Detta skapar en besvärlig situation för många. Inte minst för jordbrukarna. Det är också en viktig påminnelse om hur beroende vi är av rent vatten.

Kungafamiljens engagemang för vattenfrågor är stort. Och jag är särskilt glad att också Kronprinsessan har valt att lägga fokus på just havs- och vattenfrågor i sitt uppdrag som ambassadör för FN:s globala hållbarhetsmål.

Klimatförändringar och andra miljöproblem följer inga nationsgränser. Det som händer på andra sidan jorden påverkar oss och vice versa. Det är därför klimatavtalet som slöts i Paris förra året är så viktigt. För att vända utvecklingen måste vi samarbeta.

Att värna miljön är inte bara en fråga om etik. Utan om överlevnad.

Sverige är ett land av skog. En fantastisk naturresurs, som täcker mer än halva vårt lands yta. Den produktiva skogsmarken motsvarar mer än tre fotbollsplaner per invånare. Skogen är en viktig näring, men
också en uppskattad plats för rekreation. Vi är många som känner en särskild ro och glädje när vi får möjlighet att gå ut några timmar i en tyst och vacker skog.

Skogsbruket har en lång tradition i vårt land. I många generationer har vi byggt upp värdefull kunskap om hur vi kan ta vara på de möjligheter som skogen ger.

Under året har jag besökt flera verksamheter som bygger på det kunnandet och som på olika sätt bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling.

I somras var jag i Skåne för att inviga forskningsanläggningen MAX IV. Dit kommer forskare från hela världen. Ett av många spännande projekt handlar just om att utveckla nya material med hjälp av råvara från den svenska skogen.

Att utveckla innebär också att ställa om. I Ångermanland besökte jag till exempel en tidigare massafabrik. Den hade byggts om till en modern anläggning för tillverkning av bland annat biobränsle.

Och i Västerbotten fick jag en spännande inblick i den forskning som görs kring miljövänligt skogsbruk.

Svensk forskning och teknikkunnande är viktiga tillgångar, både för miljön och som en grund för Sveriges framtida välstånd.

Under året har Drottningen och jag genomfört tre statsbesök – två utgående och ett inkommande. Kontrasterna har varit stora: från vårt besök i det lilla kungadömet Bhutan i Himalaya till det folkrika Tyskland som är Sveriges största handelspartner. Och så besöket från Chile, ett land som ligger långt borta men som många svenskar har nära band till.

En sak har varit gemensam för dessa besök och det är intresset för hållbarhet, klimat och miljö. Det är frågor där vi har mycket att lära av varandra.

Statsbesöken bidrar till att skapa dialog och kunskapsutbyte mellan Sverige och andra länder. Det ser jag som en viktig del i uppdraget som Sveriges statschef.

Om några dagar tar Sverige plats i FN:s säkerhetsråd. Det kommer att vara ett viktigt forum under de närmaste åren. Jag är övertygad om att vårt land kommer att vara en positiv kraft för fred och säkerhet. Sverige behövs!

Terrordåd, väpnade konflikter och osäkerhet. Vi lever i oroliga tider. Vart är världen egentligen på väg? Det är en fråga som jag har ställt mig många gånger det senaste året. Och jag tror inte att jag är ensam om det.

Nyhetsflödet stannar aldrig upp. Det kan vara svårt att ta in allt. Svårast är bilderna och berättelserna om hur barn far illa. Arbetet för barns rättigheter känns i dag mer angeläget än någonsin.

Man kan känna oro inför framtiden. Men vi ska inte låta rädslan styra vår vardag. Vi har alla ett ansvar att agera som föredömen för våra barn och unga.

Återigen: Vi ska visa mod, omtanke och handlingskraft.
Mod, att stå upp för det som är rätt.
Omtanke om varandra.
Och handlingskraft att ingripa när någon behöver hjälp.

För en tid sedan deltog Drottningen och jag vid en ekumenisk gudstjänst som hölls när påve Franciskus besökte Sverige. I domkyrkan i Lund samlades katoliker och protestanter för att tillsammans uppmärksamma 500-årsminnet av reformationen.

Vid detta historiska möte kom man överens om att sätta enhet framför splittring. Att fokusera på det gemensamma i stället för på skillnaderna. Sådana steg mot försoning ger hopp inför framtiden!

När jag blickar tillbaka på året som gått känner jag – också på det personliga planet – stor tacksamhet.

Vår familj har utökats med två nya små prinsar. Drottningen och jag firade i somras vår fyrtionde bröllopsdag. Och i samband med min egen 70-årsdag i våras fick jag ta emot många hälsningar och lyckönskningar. Jag vill tacka för den värme och omsorg som vi möter. Det betyder mycket för mig och min familj.

Jag vill i det här sammanhanget också sända en särskild hälsning till alla de svenska män och kvinnor som just nu befinner sig långt hemifrån i olika internationella uppdrag för fred och säkerhet.

Till er vill jag säga: Tack för era viktiga insatser! Ni och era familjer gör stora personliga uppoffringar, inte minst en helg som denna. Det är värt vår respekt och tacksamhet.

2016 går mot sitt slut. Någon gång i början av nästa år får Sverige sin tio miljonte invånare. Det kan vara en person som invandrar, eller som återvänder hem efter en längre tid i utlandet. Det kan vara ett barn som föds någonstans i vårt land.

Oavsett vilket, kommer han eller hon att vara en del av vår gemensamma framtid. Till denna person vill jag säga: Varmt välkommen! Jag önskar dig allt gott!

Med detta vill jag och min familj önska er alla en fortsatt God Jul och ett Gott Nytt År 2017.