H.M. Konungens tacktal vid Livgardets hyllningskonsert i Berwaldhallen

Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Jag vill tacka Livgardet för en fantastiskt fin konsert ikväll. Det är en unik upplevelse se – och höra – Försvarsmusikens tre kårer spela tillsammans.

Några av er är stationerade en bra bit härifrån, i Karlskrona. Ändå lyckas ni musiker vara så samspelta. Det tycker jag säger något om den professionalitet som präglar inte bara Försvarsmusiken utan hela Livgardet.

Den här konserten kan ses som ett slags slutpunkt på det jubileumsår vi har bakom oss. Det har varit många evenemang och Livgardet har varit trogna följeslagare. Vi har kort sagt haft mycket roligt tillsammans det här året!

”I could have danced all night” var ju ett av styckena som framfördes här på scen. Efter en sådan här kväll är man böjd att hålla med. Nå, kanske skulle jag inte orka dansa hela natten. Men jag skulle kunna lyssna väldigt länge till dessa skickliga musiker.

Återigen, ett stort tack!

Mina damer och herrar,

Jag vill tacka Livgardet för en fantastiskt fin konsert ikväll. Det är en unik upplevelse se – och höra – Försvarsmusikens tre kårer spela tillsammans.

Några av er är stationerade en bra bit härifrån, i Karlskrona. Ändå lyckas ni musiker vara så samspelta. Det tycker jag säger något om den professionalitet som präglar inte bara Försvarsmusiken utan hela Livgardet.

Den här konserten kan ses som ett slags slutpunkt på det jubileumsår vi har bakom oss. Det har varit många evenemang och Livgardet har varit trogna följeslagare. Vi har kort sagt haft mycket roligt tillsammans det här året!

”I could have danced all night” var ju ett av styckena som framfördes här på scen. Efter en sådan här kväll är man böjd att hålla med. Nå, kanske skulle jag inte orka dansa hela natten. Men jag skulle kunna lyssna väldigt länge till dessa skickliga musiker.

Återigen, ett stort tack!