H.K.H. Prins Carl Philips tal vid avtäckning av minnessten

Brigadmuseum, Karlstad

(Det talade ordet gäller)

Jag är stolt över alla de svenskar som deltar i FN:s internationella insatser.

Det mod som de här killarna och tjejerna visar när de är beredda att åka ut i världen – det är värt all respekt. Och vi här hemma känner stor tacksamhet för de uppoffringar som de gör.

Vi vet att det är ett riskfyllt uppdrag de tar sig an. Ibland med det egna livet som insats.

Som Fredsbaskrarnas högste beskyddare är det en ära för mig att få avtäcka denna minnessten.

Den är en viktig påminnelse om våra tusentals svenska veteraner. Och om deras osjälviska insatser för fred och säkerhet.

Härmed avtäcker jag denna minnessten.