H.M. Drottningens tal vid firande av Mentors 20-årsjubileum

Kulturhuset, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Jag är mycket glad att vara med och fira Mentor Sveriges 20-års jubileum här idag.

Tonåren är en viktig period i livet. Det är då man formar mycket av sin identitet. Men det kan också vara en orolig och prövande tid. Det tror jag att ni ungdomar som är här idag kan hålla med om.

Vi vet alla att små barn behöver mycket omsorg. Men behovet av stödjande vuxna, som man kan samtala med och känna förtroende för – det minskar inte när man blir tonåring. Tvärtom.

Det är också drivkraften hos många av de ungdomar som söker sig till Mentor: att få en vuxen att tala med. En egen mentor.

Under 20 år har Mentor stärkt ungdomars självkänsla och gett dem kraft att stå emot droger. Dessutom har många ungdomar fått studiemotivation och inspiration när vuxna volontärer kommit ut till skolorna för att berätta om sina yrken.

Att vägleda en tonåring in i vuxenlivet är en stor och ansvarsfull uppgift. Som tonårsförälder kan det vara en utmaning att både vara lyhörd och hålla på viktiga gränser.

Ibland kan det kännas som att situationen är svår. Men det är aldrig för tidigt – eller för sent – att söka stöd. En positiv förändring är alltid möjlig.

Och det var just med tanke på att förändring är möjligt som jag startade organisationen Mentor Sverige för 20 år sedan.

Genom att arbeta förebyggande har Mentor stärkt och stöttat tusentals ungdomar och föräldrar. Ungdomar kan vända sig till Mentor och få en vuxen att prata med. Föräldrar kan få råd och stöd via kurser och seminarier.

Jag är stolt och glad när jag ser vad Mentor åstadkommit under de här åren.

Och jag är tacksam för den möjlighet jag har fått att möta så många engagerade och varma människor i den här verksamheten.

Inget av detta skulle ha vara möjligt utan de företag som bidragit till Mentor, både ekonomiskt och med stort ideellt engagemang. Till er vill jag rikta ett stort tack! Genom att göra skillnad för barn och unga har ni gjort en viktig framtidsinvestering.

Till sist vill jag vända mig till våra V.I.P-gäster. Och då menar jag alla er ungdomar som är här ikväll. En V.I.P är en Very Important Person. Och det är precis vad ni alla är. Ni är väldigt viktiga. Det är ni som är vår framtid. Och ikväll ska vi prata om hur vi tillsammans kan forma en ljus och löftesrik framtid för alla unga i vårt land.

Återigen tack till alla er som hittills har stöttat Mentor. Nu ser jag fram emot att tillsammans med er alla fortsätta göra skillnad under åren som kommer.