H.K.H. Kronprinsessans tal vid invigningen av Ölands Skördefest

Borgholm

(Det talade ordet gäller)

Kära ölänningar!

Öland har alltid varit speciellt för mig och min familj.

I generationer har vi älskat denna ö. Jag är därför väldigt glad över att vara här för att inviga årets Skördefest, och har verkligen sett fram emot den här dagen.

Med den här festen har ni ölänningar skapat en fin och viktig tradition, som påminner oss om att skördetiden är en tacksamhetens tid.

I äldre tider var det vid den här tiden på året, när skörden bärgades, som man blev varse hur den kommande vintern skulle bli.

En god och riklig skörd gav trygghet och tillförsikt. Dåliga skördar kunde däremot få väldigt svåra konsekvenser.

Det var flera nödår i rad som ledde till den första vågen av svenska utvandrare till USA för 150 år sedan. Inte minst Öland drabbades hårt av missväxten.

Visst är det mycket som har förändrats sedan dess. Vi är inte längre lika utlämnade åt naturens nycker. Men i grunden är vi fortfarande beroende av de gåvor som jorden ger.

Vi har även idag anledning att känna glädje och tacksamhet för en god skörd. Och det är därför vi är här, för att fira skörden.

Jag tänker på dem som brukar jorden med kärlek och omsorg. Och på den tid och omvårdnad som lagts ner så att vi nu kan njuta av fina lokala råvaror.

En del av er som är här idag är själva lantbrukare. Jag vet att det inte är så enkelt för er att ta ledigt. Så det är extra roligt att ni är här.

Idag öppnar ni ölänningar dörrarna till era gårdar och hem. Ni bjuder in till allt det vackra och goda som Öland har att erbjuda. Och när ni gör det är det också ett kulturarv som ni för vidare.

Kunskapen om odling och djurhållning – den är viktig att bevara och viktig att föra vidare till våra barn. Så att de kan ta vara på jorden, värna den och förvalta den, precis som vi och våra förfäder har gjort före dem.

I år firar vi jubileum – i dubbel bemärkelse. Ölands Skördefest fyller 20 år. Och Borgholm – Årets Ölandsby – fyller 200 år.

Det är inte bara odlingsårets resultat som vi firar utan hela den fantastiska livskraft, utveckling och företagsanda som finns här på ön. Ett sådant här år är det därför extra högtidligt att få vara med och inviga festligheterna! Jag önskar er alla mycket glädje.

Härmed förklarar jag Ölands tjugonde Skördefest invigd!