H.M. Konungens välkomsttal Nordiska museet

Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Drottningen,

Ers Kungliga Högheter,

Herr Talman,

Herr Statsminister,

Mina Damer och Herrar,

Vilken enastående konsert vi har fått vara med om ikväll! Det är svårt att tänka sig ett vackrare preludium till denna kväll.

Och jag är särskilt glad över att få dela denna upplevelse med er alla och tillsammans med min familj. Både ni som är här på Nordiska museet ikväll, och ni som tar del av firandet hemma vid tv-apparaterna.

Så här inför min 70-årsdag känns det värdefullt att få samla representanter för både svenskt samhällsliv och svenska folket. Det är ett tillfälle att blicka bakåt, men också att se framåt. Och framför allt att säga: Tack!

För Sverige – i tiden. Det blev mitt valspråk när jag 27 år gammal efterträdde min farfar som Sveriges kung och statschef. Sedan dess har jag representerat Sverige och följt vårt lands utveckling. Det har varit – och är – min livsuppgift.

Jag har haft förmånen att få resa mycket, både i och utanför Sverige. En dag som denna minns jag särskilt resorna 2013, när jag firade 40 år på Sveriges tron. Drottningen och jag började vår resa i Kalmar på våren och slutade i Jämtland på höstkanten. Vi fick besöka många spännande platser och se underbar natur.

Men det som gjorde ett starkt intryck på oss – ja, det var alla dessa entusiastiska personer vi fick möta, som på ett eller annat sätt är med och berikar Sverige inom många områden – ett av dem är miljön

Och just miljöengagemanget har gått som en röd tråd genom alla mina år som regent. Ett intresse som varit - och fortfarande är - mycket aktuellt. Jag kommer nu och i framtiden fortsatt vara högst delaktig i detta viktiga arbete.

Många som jag har mött under mina resor gör stora insatser för att utveckla och stärka vårt land. Men också för att skapa ett samhälle där alla kan få uppleva trygghet, gemenskap och en ömsesidig respekt. Detta pågår varje dag. På våra arbetsplatser, i skolorna, och inte minst i föreningslivet.

Låt mig ta detta tillfälle i akt att rikta mig till alla er som jag har mött genom åren. Det är tack vare er som jag i dag, inför min 70:e födelsedag, känner en stark optimism för Sveriges framtid!

Jag vill också tacka för all värme och generositet som har visats mig och min familj. Inte minst på senare tid när vår familj har växt och en ny generation gjort entré!

Jag ser verkligen fram emot att fortsätta min uppgift.

För Sverige – i tiden.

Och låt oss nu ha en riktigt trevlig kväll tillsammans.

Tack – och skål!

Till toppen