H.M. Konungens tal vid Kungliga Patriotiska Sällskapets 250-årsjubileum

(Det talade ordet gäller)

Herr Ordförande,

Excellenser,

Mina damer och herrar.

250 år. Det är en imponerande ålder. Även om vetenskapen går framåt så lär det ändå dröja innan vi människor blir lika gamla.

Men om vi skulle bli det, så skulle Kungliga Patriotiska Sällskapet vara en utmärkt förebild. För en piggare och klokare 250-åring har jag svårt att tänka mig!

Jag tror att vi alla kan lära oss mycket av kvällens jubilar. Och jag tänker framför allt på tre saker.

  • För det första: Att känna sin historia. Kunskap om Sveriges historia och kulturarv är inte bara en fråga om allmänbildning. Det är nödvändigt för att förstå vår samtid. Och att göra den kunskapen tillgänglig för fler, som sällskapet gör med sitt forskningsstöd – det är en viktig insats för vårt lands framtid.
  • För det andra: Att dela med sig. Genom åren har sällskapet lämnat betydande ekonomiskt stöd till olika sociala ändamål. Det har kommit många människor till glädje. Inte minst alla de barn och unga som härigenom fått möjlighet att komma ut på roliga och meningsfulla aktiviteter.
  • Det tredje, som vi kan lära oss av kvällens jubilar, är att inte stanna upp, utan att fortsätta utvecklas och följa med sin tid. Ett uttryck för det är att sällskapet har omfamnat digitaliseringen och i dag stoltserar med en modern hemsida, elektroniska ansökningar till fonderna och till och med en egen kanal på Youtube!

Vi vet alla att nytänkande och innovationsförmåga är grunden för vårt välstånd.

Så var det för 250 år sedan och så är det i dag.

Men 2016, i en värld där konkurrensen är global, är den insikten kanske viktigare än någonsin.

Där gör sällskapet ett storartat arbete för att uppmärksamma dem, som utvecklar vårt samhälle och vårt näringsliv.

Att lyfta fram de goda exemplen är en viktig inspiration för de unga som ska bli morgondagens entreprenörer. Här kan sällskapet spela en viktig roll också i framtiden.

Till sist är det faktiskt en sak till som jag tycker vi ska lära oss av kvällens jubilar: Att fira våra milstolpar med ett riktigt bra kalas!

Och det, mina vänner, har vi verkligen fått göra ikväll. Det har varit ett stort nöje!

Med dessa ord vill jag gratulera Kungliga Patriotiska Sällskapet till 250 år av framgångsrika insatser och önska lycka till inför kommande sekler.

Jag föreslår en skål. Men först – ett fyrfaldigt leve för jubilaren!

Den leve!

Hipp hipp…..

Skål!