H.M. Konungens tal vid Ungt Ledarskaps seminarium på Stockholms slott

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Drottningen,

Stipendiater,

Mina damer och herrar.

Varmt välkomna till Stockholms slott – och till detta jubileum!

Det är nu tionde året som vi håller seminariet ”Värdebaserat ledarskap”. Ett tillfälle att se tillbaka på vad vi har åstadkommit. Men också att blicka framåt.

Genom mitt engagemang i Scouterna och i Stiftelsen har jag fått möta många duktiga och engagerade ledare. Personer, som i sin gärning har omsatt scoutrörelsens värderingar i praktiken. Och visat mod, omtanke och handlingskraft utöver det vanliga.

Det var just det värdebaserade ledarskapet som jag ville lyfta fram när vi bildade Stiftelsen Ungt Ledarskap för tio år sedan.

Den uppgiften är lika viktig idag som då. Om inte viktigare. Vi lever i en tid där vi ständigt behöver förhålla oss till ny information. Attityder och trender växlar snabbt. När kartan hela tiden förändras – då kan våra värderingar vara den kompass som hjälper oss att navigera rätt.

Vårt samhälle behöver ledare som är trygga i sin roll och som bottnar i sina värderingar. Som är tränade i gruppdynamik, konflikthantering och kommunikation. Och som klarar av balansgången mellan att vara lyhörda och att fatta beslut.

Under sina tio år har stiftelsen Ungt Ledarskap utbildat 700 unga ledare i scoutrörelsens anda. Det är en stor utbildningsinsats. Och en viktig investering i Sveriges framtid.

Vårt samhälle blir alltmer globaliserat. Det ställer nya krav på oss. Framtidens team måste kunna samarbeta över både geografiska och kulturella gränser. Då blir ledarens roll ännu viktigare, som lagbyggare och vägvisare.

För att Sverige ska stå starkt måste vi bli bättre på att utveckla all den kompetens och erfarenhet som finns här. Hur lyckas vi med det? Det ser jag fram emot att höra mer om under dagens seminarium.

Tillsammans med Scouterna och Stiftelsen Ungt Ledarskap hälsar jag er varmt välkomna till en eftermiddag om ledarskap för Sveriges framtid.

Till toppen