H.M. Konungens tal vid Galamiddagen i samband med Statsbesök från Tunisien

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Herr President,

Det är en stor glädje för Drottningen och mig att få välkomna er, Herr President, och Fru Essebsi till Sverige och till Kungliga Slottet.

För 52 år sedan genomförde Tunisiens förste president, Habib Bourguiba, ett statsbesök till Sverige. Då var det min farfar, Konung Gustaf VI Adolf, som stod värd.

Och även om relationerna mellan våra länder har en lång historia, där det första avtalet slöts redan på 1700-talet, kom det Statsbesöket att utgöra starten på ett aktivt bilateralt samarbete som varade i decennier.

Vänskapen mellan våra länder befästes. Svenskar och tunisier lärde sig också mycket av varandra, bland annat om fiske- och jordbruksfrågor. Olika infrastrukturprojekt, men också framsynta sociala samarbeten tog form.

Jag kommer mycket väl ihåg Statsbesöket. Som ung Kronprins deltog jag vid min farfars sida under delar av programmet. Och tre år senare, på hösten 1966, kom jag som kadett med örlogsfartyget Älvsnabben till Tunis och då besökte jag också den vackra staden Kelibia.

----------------------------------------------

Drottningen och jag har sett fram emot Ert besök. Och när den Norska Nobelkommittén, för bara några veckor sedan, tillkännagav att årets Fredspris tilldelas Tunisiens nationella dialogkvartett kändes det än mer glädjande och betydelsefullt att ta emot Er.

Valet av pristagare uppmärksammar det tunisiska folkets fredliga strävanden för demokrati och mänskliga rättigheter. I en tid, som tyvärr kan sägas präglas av både ökad ofrihet och instabilitet, utmärker sig Tunisien som ett land där samhällskonflikter löses genom just dialog och demokratiskt beslutsfattande.

Alfred Nobel var en sann kosmopolit hundra år före globaliseringen. Han var inte bara uppfinnare, industriman och entreprenör utan också en vidsynt humanist. Jag är därför övertygad om att Alfred Nobel skulle ha instämt i, och delat vår glädje.

----------------------------------------------

Sverige har stolta humanistiska traditioner. Och att vi är tätt sammanbundna med utvecklingen i Nordafrika och i Mellanöstern ser vi kanske extra tydligt denna höst då ett rekordstort antal flyktingar söker sig till vårt land. Jag vet att också Tunisien tar emot hundratusentals människor, särskilt libyer som söker en fristad från konflikter. Låt mig få framföra min erkänsla för det omfattande humanitära arbete Ert land utför.

Det är förståeligt att de söker sig till Tunisien, ett land som på många sätt är en framgångssaga. Den moderna konstitutionen med stadfästelsen av individuella rättigheter för män och kvinnor är ett landmärke i regionen och en källa till inspiration långt bortom denna.

Sverige vill gärna vara en partner och knyta ett närmare samarbete med Tunisien. Ert arbete med att överbrygga klyftor i samhället kan tjäna som föredöme för många.

Vi är medvetna om utmaningarna, men det klokskap och den anda av samförstånd som uppvisats i Ert land de senaste åren imponerar.

----------------------------------------------

Herr President,

Många tunisier har genom åren kommit till Sverige och berikat vårt land. De symboliserar idag de tusentals människor som kallar båda länderna för ”hemma”.

Samtidigt har svenska företag länge varit verksamma i Tunisien och de har idag över 5000 anställda i Ert land. När Ni ska fortsätta att utveckla ny infrastruktur hoppas jag därför att dessa, och andra svenska företag, har mycket att erbjuda. Flera besitter långvarig och gedigen erfarenhet som samtidigt kombineras med nytänkande, kvalitet och ett hållbart miljöarbete.

Det är min förhoppning att den näringslivsdelegation som följer med Er ska knyta goda, och för framtiden givande kontakter med svenskt näringsliv inom flera områden.

----------------------------------------------

Under ert besök i Sverige kommer vi att ta del av ett antal utvalda områden där Sverige och Tunisien gemensamt kan lära av varandra.

Ni strävar mot att stärka den lokala demokratin, och jag vet också att jämställdhet mellan kvinnor och män är en fråga som Ni Herr President adresserar med stort engagemang.

Även i Sverige finner vi det vara av utomordentligt stor betydelse att kvinnors aktiva deltagande i olika framtidsfrågor inom samhällsutveckling och i näringslivet ökar. Det handlar om att ta tillvara kompetens och möjligheter.

----------------------------------------------

Herr President,

När Alfred Nobels minne strålar över Tunisiens demokrati, är det ett lysande tillfälle att stärka för­bindelserna mellan Sverige och Tunisien.

Drottningen och jag är därför mycket glada över att ha Er, Herr President och Fru Essebsi, som våra gäster. Det är min förhoppning att Ni under Ert besök ska känna den värme och samhörighet Sverige har med Tunisien och att Ert besök ska knyta än fastare vänskaps­band mellan våra länder.

Jag ber nu att få utbringa en skål för Er Herr President, för Er hustru och för det tunisiska folket.

Skål!

Till toppen