H.M. Konungens tal vid Umeå Universitets 50- årsjubileum

Umeå

(Det talade ordet gäller)

Fru Statsråd,

Fru Landshövding,

Fru Rektor,

Kära vänner av Umeå universitet,

Kära festdeltagare,

Vi har samlats för att hylla Umeå universitets nya professorer, hedersdoktorer, pristagare och medaljörer. I år är det dessutom, som vi alla vet, 50 år sedan Norrlands första universitet grundades.

För mig känns det alltid speciellt att komma hit.

Västerbotten ligger hela Kungafamiljen varmt om hjärtat. Min far och mor, Prins Gustaf Adolf och Prinsessan Sibylla, var hertig och hertiginna av Västerbotten. Min farfar var också med och invigde Umeå universitet i september 1965.

Det är därför en ära att vara med nu när Umeå universitet firar 50 år. Jag har följt universitetets frammarsch genom åren och är stolt över att vi i Sverige har etablerat en viktig motor för samhällstillväxt i vår norra landsdel.

Besöken i Västerbotten och till Umeå har för mig varit täta de senaste åren. Jag var här senast i augusti under konferensen Levande laxälvar. Och vid den här tiden förra året var jag här med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Då besökte vi flera institutioner vid Umeå universitet och fick inblick i det goda innovationsklimat som finns här vid universitetet och i Umeåregionen.

Idag har jag besökt ett laboratorium, MIMS som är en av flera starka forskningsmiljöer här vid universitetet.

Umeå universitet lockar forskare och studenter från hela världen. Jag gläds över de framgångar som skapats i regionen.

Jag tänker till exempel på Kulturhuvudstadsåret.

På toppbetygen som universitetet får av internationella studenter.

Och på de starka forskningsmiljöer som har etablerats.

Nu vänder jag mig specifikt till er som vi firar lite extra idag, till er som vi firat i ceremonin. Ni är viktiga för Sverige. Forskning och utbildning är grundstenar för att bygga ett både nyfiket och hållbart samhälle, där vi kan möta framtida utmaningar. Detta behöver vi göra tillsammans.

Efter en enastående middag så är det med stor glädje och stolthet jag vill gratulera Umeå universitet, 50-årsjubilaren. Jag vill ge Er, både som universitet och som individer, mina varmaste välgångsönskningar - nu och för framtiden.

Till toppen