H.M. Konungens tal, Ungt Ledarskap

Stockholms slott

(Det talade ordet gäller)

Fru President,
Herr Ambassadör,
Kompassrosstipendiater och Guldklubbepristagare,

Ärade gäster,

Varmt välkomna till Stockholms slott!

Det är ett sant nöje att varje år utse nya stipendiater och pristagare. Att se, hur den här skaran av kloka unga ledare fortsätter att växa. Och hur den tillväxten bidrar till fortsatt förnyelse. Temat för denna årliga workshop knyter alltid an till

Stiftelsen Ungt Ledarskaps tre värdeord:
‑ Mod
– Omtanke
– Och handlingskraft

De orden sammanfattar det goda, värdebaserade ledarskapet. Det ledarskap som finns i scoutrörelsen, och som kännetecknar var och en av de stipendiater som är här idag.

Under dagen ska vi särskilt tala om handlingskraft och om ledarskap för en hållbar framtid. Vad innebär det att vara en handlingskraftig ledare? Och vad innebär det att leda för en hållbar framtid? Det ser jag fram emot att diskutera idag.

Vi ska komma ihåg, att dagens workshop bara är en början. Det som verkligen räknas, är vad vi gör när vi går härifrån. Hur vi tillämpar de lärdomar som vi får med oss. Hur vi visar den där handlingskraften, och hur vi tar fram den hos andra.

Jag ser fram emot en intressant och lärorik dag. Och jag hoppas att den ska inspirera er att skapa fler unga ledare med mod, omtanke och handlingskraft.

Återigen, varmt välkomna!

Till toppen