H.M. Konungens tal vid utdelningen av utmärkelsen Årets nybyggare

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

De utmärkelser som strax ska delas ut till årets nybyggare - de är viktiga. I år liksom tidigare år. Men kanske är de extra viktiga idag.

Just nu kommer många människor till Sverige från andra länder. Inte alltid för att de önskat lämna sina hem, men för att de måste.

Vi talar mycket om hur vi bäst hjälper nykomlingar in i det svenska samhället. Det är bra. Det ska vi göra. Men låt oss samtidigt inte glömma bort att tala om vad de som kommer till Sverige kan bidra med.

Påfallande många av våra mest framgångsrika svenska företag har startats av just invandrare. För några har det egna företagandet varit en familjetradition. För andra har det varit en väg in på den arbetsmarknad som - tyvärr - inte alltid är så enkel för den som kommer utifrån.

Dessa företag har skapat arbetstillfällen och ekonomiskt välstånd som kommit oss alla till del.

Dagens pristagare verkar i samma tradition. Men med ett tillägg:

Deras idéer - både årets nystart och årets pionjär - bidrar inte bara till ekonomiskt välstånd. Utan också till en bättre miljö.

Kort sagt: en hållbar tillväxt.

Det är verkligen något som kommer oss alla till del, men också för de generationer som kommer efter oss.

Det är en stor glädje att härmed dela ut priserna till årets nybyggare 2015.

Till toppen