H.M. Konungens tal vid Presidentens middag i samband med Stats­besöket till Litauen

Litauen

(Det talade ordet gäller)

Fru President,

Excellenser,

Mina damer och herrar,

Drottningen och Jag är mycket glada över att vara här och Jag vill tacka för det varma mottagandet Vi har fått i dag och för Era vänliga ord.

Vi har haft förmånen att besöka Ert land flera gånger och kunnat följa hur mycket som har hänt.

Litauen återvann sin självständighet och Sverige var det första landet som öppnade en ambassad i Vilnius. Vårt land försökte bidra inom flera olika samhällsområden under det första decenniet och samtidigt stödja Litauen i Ert återinträde in i den europeiska familjen.

Nu, efter Litauens elva år som medlem av den Europeiska Unionen sker mycket av vårt samarbete inom den gemenskapen. Men detta har inte minskat betydelsen av en aktiv bilateral samverkan.

Jag tänker då inte minst på vårt östersjösamarbete där det är viktigt att de redan utmärkta svensk-litauiska strävandena har, och fortsätter att utvecklas och fördjupas.

Men också det allt tätare nordisk-baltiska samarbetet är betydelsefullt. Östersjön förenar oss och vi kan se flera, och breda, samverkansformer och samarbeten. Dessa berör bland annat universitet och högskolor, forsknings- och kulturinstitutioner samt näringsliv.

------------------------------------------------------------

Litauen och Sverige är goda grannar och gamla vänner. Vi är också starkt förenade av vår historia. Kung Johan III och Katarina Jagellonica vigdes i katedralen här intill år 1562.

Deras son Sigismund var vår gemensamma kung under några år i slutet av 1500-talet. Namnet Vasa bidrar till den historiska samhörighet vi har och känner.

Men, nutid och framtid är minst lika viktigt som den gemensamma historien. Vi lever runt samma hav, vi har samma grannar och inom många områden har vi gemensamma eller liknande utmaningar att ta oss an.

Våra länder samverkar vad gäller utrikes- och säkerhetspolitik, i vårt närområde, inom EU och globalt genom Förenta Nationerna.

Sverige och Litauen samarbetar också allt mer när det handlar om att förbättra vår gemensamma havsmiljö, och i att effektivisera och binda samman våra energisystem. Nordbalt, den gemensamma el-förbindelsen som nu anläggs mellan våra länder kommer att tas i bruk senare i år. Med denna skapas ett gemensamt nordiskt-baltiskt elnät.

Tillsammans med Drottningen ser Jag mycket fram emot att få fördjupa oss i dessa frågor när Vi besöker Klaipeda under den tredje dagen av vårt besök. Genom att utbyta erfarenheter och lära av varandra samverkar vi för att bygga hållbara samhällen, säkra vår trygghet och öka vårt välstånd.

------------------------------------------------------------

I likhet med många andra länder drabbades även Ert land Fru

President av den svåra ekonomiska krisen år 2008. Litauen lyckades dock på kort tid, genom delvis smärtsamma men också framgångsrika åtgärder vända utvecklingen och komma tillbaka med en imponerande styrka.

Sverige och Litauen har idag ett brett samarbete inom näringslivs-området. Många betydande svenska företag har en relativt stor närvaro och bidrar aktivt till utvecklingen inom en rad olika branscher i Litauen. Flera av dem finns med under detta besök.

Mellan våra länder finns det också en aktiv samverkan inom utbildning, forskning och kultur. På flera universitet i Litauen finns utbildning i skandinaviska språk och jag har förstått att dessa studenter är mycket eftersökta på arbetsmarknaden.

Inom områdena laserteknologi och ”life sciences” samarbetar flera olika universitet i Sverige och i Litauen kring de senaste forskningsrönen och framtida möjligheter.

Dessa institutioners framgångsrika verksamhet är ytterligare ett bevis på vad vi kan uppnå gemensamt mellan våra länder, när människor kan mötas i en öppen miljö för forskning och studier.

------------------------------------------------------------

Fru President,

År 2009 besökte Drottningen och Jag Vilnius i samband med Litauens Milleniumfirande. Såväl det besöket som våra andra tidigare resor till Ert land minns Vi med glädje och värme.

Låt mig därför få avsluta med att försäkra Er hur mycket Vi värdesätter att få vara Era gäster och över att få avlägga ett Statsbesök till Litauen igen.

Jag ber att få utbringa en skål för Er Fru President, för Republiken Litauen och för hela det litauiska folket.

Skål!

Till toppen