H.M. Konungens tal vid laxseminariet i Mörrum

Mörrum

(Det talade ordet gäller)

Fru Landshövding,

statsråd,

kära vänner

Alla här inne är på något sätt intresserade av lax. Några fiskar lax. Andra forskar på lax. Om inte annat så äter de flesta av oss lax!

Men – för somliga är laxfisket större än så. Det är deras jobb, deras levebröd. Dagens seminarium, som jag har glädjen att inleda, syftar till att diskutera just denna aspekt. Hur kan vi utveckla det svenska laxfisket för att skapa mer sysselsättning och framtidstro i hela landet?

Ekvationen är enkel. Ju fler sportfiskare vi har, desto fler lokala arbetstillfällen kommer vi att få. Till exempel inom turism- och besöksnäringen.

Att fiska är roligt och spännande. Ofta är det också en storslagen naturupplevelse. Men låt mig erkänna: i valet mellan att få napp eller inte få napp – ja, då får jag hellre napp. Mycket fisk är alltså viktigt för en framgångsrik sportfisketurism.

Detsamma gäller förstås yrkesfisket. Att vi har gott om fisk i våra vatten är en förutsättning för att denna anrika näring ska kunna leva vidare. Vilket leder oss till frågan: hur får vi detta?

Ja, det handlar givetvis om att skapa förutsättningar för våra fiskebestånd att kunna växa till sig och bli livskraftiga.

I laxens fall handlar det till exempel om att restaurera våra älvar, så att laxen når sina lekområden och att undervattensmiljöerna återställs.

Det behövs också kloka och hållbara fiskeregler, för både sportfisket och yrkesfisket. På det sättet kan vi säkerställa att laxen blir en lönsam resurs som räcker länge.

Under senare år har det tagits olika initiativ i denna fråga. Det finns goda idéer för hur vi ska få mer lax i både haven och älvarna. Och därmed stärka landsbygdens attraktionskraft.

Jag ser fram emot att höra mer om dessa idéer under dagen. Förhoppningsvis kommer de att bidra till att det svenska laxfisket går en ljus framtid till mötes!

Med detta förklarar jag årets konferens om laxens möjligheter att skapa tillväxt i Sverige – öppnad.

Till toppen