H.M. Konungens tal, Ungt Ledarskap

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,

Inledningsvis hälsar jag er alla välkomna till Stockholms slott!

I dag ska vi tala om hur vi kan växa – genom att utmana våra egna gränser. Växa som ledare. Och som människor.

Scoutrörelsens grundare Robert Baden-Powell uttryckte det såhär:

Vi misslyckas aldrig när vi försöker att göra vår plikt.

Vi misslyckas alltid när vi låter bli att göra det.

Det kanske kan låta lite gammaldags. Att tala om plikt. Men jag tror, att de orden är minst lika aktuella i dag som de var då.

Så länge vi gör vårt bästa. Och så länge vi lär oss av våra motgångar. Så kan vi inte misslyckas. Det enda misslyckandet är att inte försöka.

Det här är en grundsten i scoutrörelsen. Att lära genom att göra.

Ta till exempel kompassen. En oslagbar vägvisare. Det vet vi som är scouter. Men för att lära sig använda kompassen så måste man vara beredd att gå fel ibland. Att gå tillbaka samma väg och börja om. Förhoppningsvis lite klokare. Och lite säkrare.

Med tanke på temat för dagens seminarium känns det särskilt passande att de stipendier som vi ska dela ut lite senare heter just Kompassrosen.

Att lära genom att göra – det kan låta självklart. Det är ju vad ett litet barn gör varje dag.

Men – det kräver en hel del. Det kräver mod och handlingskraft. Och det kräver att det finns en omgivning som stöttar.

Här har vi alla en viktig uppgift. Att skapa en miljö där unga människor känner sig trygga med att utmana sig själva. Där man vågar prova nya saker. I det arbetet behövs alla goda krafter.

Därför är det särskilt roligt att få vara med en sådan här dag, då stiftelsen Ungt Ledarskap lyfter fram unga människor som utmanat sina egna gränser.

Som visat mod, omtanke och handlingskraft utöver det vanliga.

Som följt Baden Powells uppmaning och vågat försöka.

Vi är också glada för att Charlotte Petri Gornitzka och Thomas Fogdö är här för att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Tillsammans med stiftelsen Ungt Ledarskap hälsar jag er alla varmt välkomna till en utmanande och inspirerande eftermiddag!